Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej Dzielnicy Żoliborz serdecznie zapraszają mieszkańców dzielnicy: przedszkolaków, uczniów, studentów, zatrudnionych, bezrobotnych i emerytów do wszystkich swoich placówek. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają też stali mieszkańcy innych dzielnic Warszawy, uczniowie miejscowych szkół i zatrudnieni na terenie dzielnicy. Pozostali mogą wypożyczać książki po wpłaceniu kaucji, zwracanej po oddaniu książek.

W skład biblioteki wchodzą trzy placówki dla dorosłych i dwie placówki dla dzieci, oraz Dzielnicowa Czytelnia Naukowa, która udostępnia zbiory na miejscu wszystkim użytkownikom.

 

Poza książkami i czasopismami, książkami mówionymi, wydawnictwami multimedialnymi i dostępem do Internetu służymy fachową i życzliwą pomocą w doborze lektur i w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.
Pomaga nam w tym komputerowy system biblioteczny "MATEUSZ", ułatwiający gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie naszych zbiorów.

Liczne okolicznościowe wystawki przypominają o aktualnych rocznicach, ułatwiają znalezienie materiałów do szkolnych wypracowań i referatów, a wystawy prac plastycznych naszych młodych czytelników ubarwiają nasze biblioteczne pomieszczenia.

Zapraszamy także na spotkania literackie i inne imprezy organizowane przez naszą Bibliotekę