Zbiory Czytelni Naukowej dostępne są dla czytelników przy placu Inwalidów 3 lub przy ulicy Gen. Zajączka 8.

W zależności od miejsca gdzie się znajdują i na jakich zasadach są udostępniane mają różne oznaczenia.