Bib­lioteka przy ul. Słowack­iego 19A

Czytelnia Naukowa przy Placu Inwalidów 3

Czytelnia pod Sowami przy ul. gen. J. Zajączka 8

są otwarte w soboty w godzinach 9.00 - 16.00

Szczegółowe informacje na stronach poszczególnych placówek