Czytelnia Naukowa przy pl. Inwalidów 3 wypożycza książki NA NOC

"NA NOC" można wypożyczać pozycje, które dostępne są zazwyczaj tylko na miejscu. Wypożyczamy je na jedną noc w dni powszednie. W soboty na weekend, a przed dniami świątecznymi na całe święto.  "NA NOC" wypożyczamy w ostatniej godzinie pracy czytelni. Wypożyczone pozycje zwracamy w pierwszej godzinie otwarcia czytelni w dniu następnym, lub pierwszym dniu pracy czytelni po dniu świątecznym.
W przypadku niedotrzymania przez wypożyczającego terminu zwrotu zostanie pobrana regulaminowa kara i zablokowana możliwość dalszego korzystania z tej usługi.