Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz jako samorządowa instytucja kultury  działa na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej w sposób profesjonalny i wszechstronny stara się zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne naszych czytelników. Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań czytelników, skutecznie pozwoli nam zrealizować założone cele.

Misją naszej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców. Zadania te realizujemy przez:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu
 • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o Dzielnicy
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz
 • prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych
 • popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku
 • prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej
 • prowadzenie czytelni internetowej
 • współdziałanie z placówkami kulturalnymi, przedszkolnymi i szkolnymi oraz stowarzyszeniami mieszkańców

 

 

Więcej o: Koncepcja

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st Warszawy jest instytucją kultury powołaną Uch­wałą Nr 765/​LVIII/​97 Rady Gminy Warszawa Cen­trum z 18 grud­nia 1997 r.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

 

Podstawy prawne działalności

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz utworzona została uchwałą Nr 765/LVIII/97 Rady Gminy Warszawa Centrum (18 grudnia 1997 r.) o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1998 roku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz Gminy Warszawa Centrum i powołaniu jej dyrektora.

Decyzję tę uzupełniały i zmieniały:

 • Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m. st. Warszawy,
 • Uchwały Nr XLV/1111/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m. st. Warszawy.
 • Uchwała Nr LXXXIX/2288/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. o zmianie statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Więcej o: Organizacja