Strona jest wczytywana „Defekt czasu” - wernisaż wystawy akwareli, szkiców i haftów autorstwa Zuzanny Lichoty oraz prezentacja poezji Agaty Synowiec

Drukuj

 

Wystawa „Defekt czasu” mówi o przemijaniu w przyrodzie. Szkice stanowią wnikliwą obserwację zmian jesiennego liścia. Wiersze są próbą zrozumienia przyrody i człowieka, doświadczanych przez upływ czasu. Ekspozycja mówi o małych szczegółach, które na co dzień są niezauważalne; o pięknie, które kryje się w słowie defekt o czasie, który cały czas płynie. Artystki weszły w świat natury z lupą w ręku i stworzyły notatkę, uchwyciły biegnący czas.

Zuzanna Lichota jest studentką Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Agata Synowiec jest studentką Animacji Społeczno- Kulturalnej w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Wstecz