Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. Na Żoliborzu przeznaczono kwotę 1 662 227 zł na realizację projektów obywatelskich.

Dwa projekty dotyczą Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:

 • Biblioteka Żoliborska w cyfrowej przestrzeni (wartość: 40 000 zł)
  zakup sprzętu multimedialnego – 5  zestawów multimedialnych: projektor, ekran, głośniki, laptop oraz laptop do celów edukacyjnych
  Zakup wyposażenia sprzętu  multimedialnego i komputerowego służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa, kultury i edukacji wszystkich mieszkańców dzielnicy w żoliborskich bibliotekach. Zakup wyposażenia, będzie miał za zadanie podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowych technologii.  Daje  on możliwość  generowania istotnych zmian jakościowych w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego. Wdrażając nowe technologie i udostępniając bezpłatnie sprzęt komputerowy wyjdziemy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w bibliotekach w dzielnicy Żoliborz. Zakupiony sprzęt multimedialny będzie dostępny we wszystkich placówkach bibliotecznych i udostępniony wszystkim mieszkańcom w godzinach otwarcia placówek. 
  [SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU]

 • Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza (wartość: 54 000 zł)
  Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i dostępności oferty żoliborskich bibliotek, poprzez zaproponowanie mieszkańcom dzielnicy dodatkowych warsztatów edukacyjnych i artystycznych, nowych wydarzeń kulturalnych oraz zwiększenie zakupu nowości wydawniczych. Poprzez nasze działania, chcemy, żeby biblioteki stały się miejscem ciekawym, nowoczesnym, które będzie rozbudzało i umacniało zainteresowania czytelnicze oraz budowało silną więź wśród społeczności lokalnej.  
  [SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU]

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Można zagłosować zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz na projekty danej dzielnicy i w ramach tego na projekty ogólnomiejskie. Regulamin pozwala na wybór maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos.

Głosowanie za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego (kliknij poniżej)  i w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz (ul. Słowackiego 6/8) będzie możliwe od 6 września do 23 września 2019 roku.

 

 

Pin It