W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół podstawowych, młodzież licealną, dorosłych i seniorów do udziału w otwartych eliminacjach II Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego Jerzego Ficowskiego w roku Jubileuszu 95. rocznicy urodzin Poety oraz w okresie trwania obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.


Warunkiem udziału w Konkursie recytatorskim jest dostarczenie do sekretariatu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (pl. Inwalidów 3) oryginałów wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa oraz przesłanie jej skanu na wskazane w Regulaminie adresy mailowe. Karta powinna zostać podpisana przez prowadzącego pedagoga, opiekuna grupy (w przypadku młodzieży szkolnej). Przesłuchania odbywać się będą w dniach 25-27 listopada 2019r. Laureaci wezmą udział w uroczystym Koncercie Laureatów, który odbędzie się 30 listopada 2019r. 

Organizatorzy Konkursu:

  • Fundacja Piwnica Poetycka - ENS na rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Fundacja im. Jerzego Ficowskiego
  • I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

Regulamin i szczegółowy opis konkursu z kartą zgłoszeniową

 

 

Pin It