Wstecz

PARTNERSTWA LOKALNE

Partnerstwa lokalne, czyli koalicje przedstawicieli podmiotów ze wszystkich sektorów: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy, które zawiązują się dla realizacji długofalowych działań na rzecz wspólnych celów - poprawy jakości życia własnej lokalnej społeczności.

Partnerstwa lokalne na Żoliborzu utworzone zostały w celu wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania działań na rzecz aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Koordynatorem działań czterech żoliborskich partnerstw lokalnych oraz współinicjatorem ich integracji jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz.

W 2011 roku do partnerstw lokalnych w dzielnicy Żoliborz, dołączyła również Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, aby wesprzeć swoimi działaniami społeczność lokalną.

Partnerstwo "Dla Rudawki i Zatrasia"ops

Partnerstwo powstało jako pierwsze na Żoliborzu w 2011 roku pod nazwą „ Nasz Żoliborz IV” z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia BORIS, w ramach realizacji Projektu Aktywny Żoliborz finansowanego ze środków UE, w ramach PO KL. W 2018 roku Partnerstwo zmieniło nazwę na Partnerstwo „Dla Zatrasia i Rudawki”.

Zasięgiem działania obejmuje osiedla Zatrasie i Rudawkę – rejon ograniczony ulicami: Broniewskiego/Krasińskiego/Powązkowska/ al. Armii Krajowej.                  Zapraszamy!

zatrasiePartnerstwo „ Marymont- Kaskada”

Partnerstwo powstało w maju 2013 roku jako inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 9, Ogniskiem Marymont i Wypożyczalnią nr 111 Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Żoliborz.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Mickiewicza, Trasy AK, Słowackiego, Potockiej, w tym Park Kaskada.

Partnerstwo „Żoliborz Oficerski”

Partnerstwo powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, ZGN, Gimnazjum nr 55 (obecnie SP nr 392) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Krajewskiego, Gen. Zajączka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie.

Partnerstwo „Sady Żoliborskie”sady

Partnerstwo powstało w październiku 2014 roku jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. W wyniku rozmów z lokalnymi partnerami ustalono, iż istnieje potrzeba zawiązania kolejnego partnerstwa w rejonie Sadów Żoliborskich.

Zasięgiem działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Włościańską, Słowackiego, Popiełuszki i Broniewskiego.

Pin It