Wstecz

Poszukujemy

 

KOORDYNATORA MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (MAL)

Główne zadania koordynatora:

 1. Wspieranie mieszkańców w realizacji pomysłów na inicjatywy sąsiedzkie;
 2. Współinicjowanie działań MAL oraz organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych;
 3. Działania promocyjne - aktualizacja konta w mediach społecznościowych, opracowywanie plakatów informacyjnych o MAL i wydarzeniach;
 4. Współpraca z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi;
 5. Prowadzenie kalendarza działań w MAL;
 6. Podstawowe prace administracyjne i porządkowe w MAL;

Oczekiwania w stosunku do kandydatów:

 1. Znajomość idei i specyfiki Miejsc Aktywności Lokalnej;
 2. Doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
 3. Otwartość w relacjach i pracy z ludźmi;
 4. Zdolności organizacyjne oraz umiejętności komunikacyjne;
 5. Przestrzeganie zasad funkcjonowania jednostek finansów publicznych;
 6. Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, dbałość o powierzone mienie;
 7. Biegła znajomość pakietu MS Office, znajomość obsługi mediów społecznościowych oraz stron internetowych;
 8. Gotowość podjęcia pracy od zaraz;

Oferujemy:

 1. Szansę budowania społeczności i współtworzenia miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców;
 2. Możliwość tworzenia i poznawania nowych inicjatyw,
 3. Udział w ciekawych projektach;
 4. Możliwość rozwijania kompetencji.
 5. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia;

Więcej o Miejscach Aktywności Lokalnej i domach sąsiedzkich na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl .

Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2019 r. CV wraz z listem motywacyjnym oraz krótką wypowiedzią na temat „Mój pomysł na MAL” (do 3500 znaków) prosimy składać w administracji Biblioteki Publicznej wu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy Placu Inwalidów 3 w Warszawie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Koordynator MAL” lub mailem na adres: administracja @bpzoliborz.pl – z tytułem wiadomości „ Koordynator MAL”

Wymagana klauzula : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Informacji udziela Administracja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
tel. 22 832 23 67mal