Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: [WPISZ ZNAK, NR]
Nazwa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
z dnia: 2017-10-30.
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki
Przechowuje: Główny Księgowy
Dostępność danych: Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia: ---
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik

 

*************************************************************************

Data zawar­cia umowy

Okres od Okres do Pod­miot, z którym zawarto umowę Przed­miot umowy Współ­fi­nan­sowanie ze środ­ków UE Kwota zaan­gażowa­nia Kwota wyko­na­nia umowy
 
2012-12-14 2013-01-01 2013-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring Administracji Biblioteki przy ul. Marii Kazimiery 20 Nie 590,40 590,40
2012-12-14 2013-01-01 2013-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring biblioteki przy ul. Mickiewicza 65 Nie 590,40 590,40
2012-12-18 2012-12-18 2012-12-18 Anna Narożnik - Trus przygotowanie programu oraz interpretacja własna utworów muzycznych na wieczór promocyjny tomiku poezji wydanego przez Bibliotekę Nie 250,00 250,00
2012-12-20 2013-01-01 2013-12-31 GARMOND PRESS Spółka Akcyjna systematyczne dostarczanie tytułów prasowych do placówek bibliotecznych Nie 14 476,25 14 476,25
2013-01-11 2013-01-11 2013-03-15 Maciej Walczyna wykonanie projektu aranżacji i wystroju wnętrza lokalu w zakresie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót - dot. lokalu z przeznaczeniem na Czytelnię Naukową przy pl. Inwalidów 3 Nie 15 000,00 15 000,00
2013-01-25 2013-02-01 2013-12-31 MATRAS Spólka Akcyjna stała dostawa książek naukowych i popularnonaukowych do Czytelni Naukowej oraz książek z literatury pięknej , literatury popularnonaukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do wypożyczalni książek dla dorosłych i dla dzieci Nie 80000,00 80000,00
2013-04-08 2013-04-08 2013-05-25 Izabela Sroka opracowanie autorskie projektu neonu biblioteki Nie 500,00 500,00
2013-04-10 2013-04-10 2013-05-24 BUDPOL Nowak i Wspólnicy Sp.J. roboty remontowe w lokalu użytkowym przy pl. Inwalidów 3 Nie 59998,29 59998,29
2013-04-30 2013-04-30 2013-05-31 Varia demontaż, przewiezienie do nowego lokalu Czytelni Naukowej oraz ponowny montaż regałów przesuwnych Nie 4 305,00 4 305,00
2013-05-24 2013-05-26 2013-05-26 Przemysław Predygier przygotowanie i przedstawienie programu autorskiego z utworami granymi na katarynce podczas imprezy Żoliborz Otwarty Nie 450,00 450,00
2013-05-27 2013-05-28 2013-06-28 Usługi Transportowe Wojciech Chabowski przeprowadzka Czytelni Naukowej oraz biura Biblioteki do nowego lokalu przy pl. Inwalidów Nie 5 904,00 5 904,00
2013-06-18 2013-06-18 2013-07-08 Pracownia Reklamy PLASTICA Tabernacka Książek Sp.j. wykonanie oraz montaż winylowych naklejek ściennych oraz kasetonu z pleksi z nadrukowaną grafiką wg indywidualnych projektów Nie 5 910,15 5 910,15
2013-06-18 2014-07-01 2015-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring Czytelni Naukowej i Administracji przy pl. Inwalidów 3 Nie 774,90 774,90
2013-07-03 2013-07-03 2013-12-15 Neon Studio & Design Beata Szymczuch wykonanie oraz montaż neonu w oknie Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 Nie 6 002,40 6 002,40
2013-07-09 2013-07-09 2013-08-15 Mebel Serwis s.c inż.Bogdan Krzyski,Józef Adamczyk wykonanie i montaż sprzętu meblowego do nowego lokalu Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 Nie 24 038,15 24 038,15
2013-08-01 2013-08-01 2013-12-31 UPC Polska Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet)w Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 Nie 920,00 0,00
2013-08-01 2014-01-01 2014-12-31 UPC Polska Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet) świadczone w Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 Nie 2 400,00 0,00
2013-08-01 2015-01-01 2015-12-31 UPC Polska Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet) świadczone w Czytelni Naukowej przy pl. Inwalidów 3 Nie 2 200,00 0,00
2013-08-13 2013-08-13 2013-08-30 APCO Sp. z o.o. rampa podjazdowa Roll-A-Ramp dla wózków inwalidzkich Nie 6 888,00 6 888,00
2013-08-20 2013-08-20 2014-08-19 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ. OCH-P.POŻ Marek Andruszczyn konserwacja i naprawa sprzętu p.poż.w naszych placówkach Nie 400,00 0,00
2013-09-10 2013-09-10 2014-08-31 Funmedia Sp. z o.o. udostępnienie 10 stanowisk komputerowych z licencją dostępu do 4 poziomów platformy do nauki języka angielskiego Tak ,00 0,00
2013-09-10 2013-09-10 2014-08-31 Funmedia Sp. z o.o. udzielenie licencji na użytkowanie serwisu Angielski123.pl Tak ,00 0,00
2013-10-02 2013-10-02 2013-10-30 Andrzej Kochanowski przygotowanie i poprowadzenie czterech wykładów autorskich dla uczniów żoliborskich liceów na temat akcji żołnierzy AK Zgrupowania Żywiciel na Dworzec Gdański oraz historii Żoliborza Nie 800,00 800,00
2013-10-31 2013-10-31 2014-10-31 Funmedia Sp. z o.o. udostępnienie 6 licencji dostępu do platformy FunEnglish.pl Tak ,00 0,00
2013-10-31 2013-10-31 2014-10-31 Funmedia Sp. z o.o. czasowa licencja na użytkowanie serwisu funenglish.pl Tak ,00 0,00
2013-11-26 2013-11-26 2013-12-20 Neon Studio & Design Beata Szymczuch wykonanie oraz zamontowanie nad wejściem do Czytelni Naukowej reklamy świetlnej w formie kasetonu Nie 2 273,04 2 273,04
2013-12-04 2013-12-04 2013-12-04 Agnieszka Trzepizur dzieło interpretacji własnej utworu 'Bajki dla Zuzi i Gajki' podczas dwóch spotkań autorskich Jakuba T. Wolskiego Nie 220,00 220,00
2013-12-04 2013-12-04 2013-12-11 Ewa Wygnańska dzieło przygotowania i wygłoszenia 2 wykładów autorskich pt. 'Juliana Tuwima jarmark rymów i nie tylko' Nie 440,00 440,00
2013-12-16 2014-01-01 2014-12-31 GARMOND PRESS Spółka Akcyjna SYSTEMATYCZNE DOSTARCZANIE ODBIORCY TYTUŁÓW PRASOWYCH PRZEZ DOSTAWCĘ NA PRZESTRZENI ROKU 2014 Nie 16 842,76 0,00
2013-12-30 2014-01-01 2014-12-31 Ochrona JUWENTUS Sp. z o. o. Przemysław Cypryniak monitoring biblioteki Nie 442,80 0,00
2014-01-02 2014-01-02 2014-12-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakład Lecz. Otwartego Warszawa-Żoliborz wstępne, okresowe i kontrolne badania medycyny pracy Nie 1400,00 0,00
2014-01-22 2014-02-01 2014-12-31 MATRAS Spólka Akcyjna stała dostawa książek i audiobooków do placówek bibliotecznych Żoliborza Nie 100000,00 0,00
2014-02-12 2014-02-12 2014-02-12 ANDRZEJ RODYS dzieło przygotowania i poprowadzenia spotkania autorskiego nt. swojej poezji związanej z naszą dzielnicą pt. 'Żoliborz to jest to' Nie 220,00 220,00
2014-02-17 2014-01-01 2014-12-31 BHP - Szkolenia ,dokumentacja Wojciech Dzikowski wykonywanie zadań służby bhp Nie 1800,00 0,00
2014-03-10 2014-03-10 2014-03-31 Maciej Walczyna projekt aranżacji i wystroju wnętrza bibliotek przy ul. Śmiałej 24 oraz sporządzenie wytycznych do prac budowlanych z przedmiarem robót Nie 5 000,00 0,00
2014-03-10 2014-03-10 2014-03-20 Izabela Sroka opracowanie autorskie projektu neonu bibliotek przy ul. Śmiałej 24 Nie 500,00 0,00
2014-04-01 2014-04-01 2014-12-31 RWE Polska S.A. Małgorzata Wełna sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do Czytelni Naukowej i Administracji pl. Inwalidów 3 Nie ,00 0,00
2014-04-09 2014-04-09 2014-04-09 Renata Piątkowska trzy spotkania autorskie w bibliotekach dziecięcych Nie 1 099,00 1 099,00
2014-04-10 2014-04-10 2014-04-10 Barbara Szelichowska spotkanie autorskie Nie 440,00 440,00
2014-05-30 2014-05-31 2014-05-31 Marcin OYRZANOWSKI koncepcyjne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego programu Mateusz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz Nie 410,00 410,00
2014-07-01 2014-07-01 2014-08-20 OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik wykonanie robót remontowych w lokalu użytkowym przy ul. Śmiałej 24 Nie 66 192,73 66 192,73
2014-07-01 2014-07-01 2014-07-31 Hanna Popowska odkurzenie 48 szt. regałów wraz z książkami, umycie i wypastowanie 120 m2 podłóg, umycie 6 szt. drzwi, obłożenie w folię 100 egzemplarzy książek Nie 540,00 540,00
2014-08-05 2014-06-24 2014-11-30 Biblioteka Narodowa dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek Tak 21500,00 21500,00
2014-08-11 2015-01-01 2015-12-31 PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie sprzedaż energii elektrycznej Nie 26 444,05 0,00
2014-08-11 2014-08-11 2014-08-12 Edyta Trzeciak rozpakowywanie kartonów z zalanymi podczas powodzi w magazynie książkami Nie 210,00 210,00
2014-08-30 2014-09-05 2015-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring bibliotek przy ul. Śmiałej 24 Nie 688,80 688,80
2014-09-03 2014-09-03 2014-09-19 Neon Studio & Design Beata Szymczuch wykonanie oraz montaż reklamy świetlnej w formie dwustronnego neonowego semafora z wizerunkiem pomarańczowej sowy na narożniku budynku bibliotek przy ul. Śmiałej 24 Nie 4 071,30 4 071,30
2014-09-12 2014-09-12 2014-10-24 Vertiko projekt Ludwika Wierzbicka wykonanie sprzętu meblowego oraz modernizacji mebli w bibliotekach przy ul. Śmiałej 24 Nie 16 695,00 16 695,00
2014-09-19 2014-09-19 2014-09-26 COMPUTER GROUP PAKT WITECKI MARCINIAK Sp. J. dostawa sprzętu komputerowego do bibliotek i Administracji Nie 13 637,01 13 637,01
2014-09-19 2014-09-19 2014-09-30 Izabela Sroka projekt koncepcyjny elementów grafiki na meble i filary w bibliotekach przy ul. Śmiałej 24 Nie 500,00 500,00
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-15 Andrzej Kochanowski przygotowanie i poprowadzenie dwóch autorskich wykładów dla uczniów żoliborskich liceów na temat historii Żoliborza Nie 400,00 400,00
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-17 Julia Cybis projekt oraz wykonanie elementu dekoracyjnego w formie malowidła ściennego z wizerunkiem sowy Nie 1500,00 1500,00
2014-10-20 2014-10-27 2014-12-31 MATRAS S.A stała dostawa książek do Czytelni Naukowej oraz naszych bibliotek Nie 30000,00 30000,00
2014-10-20 2014-10-20 2015-12-31 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ. OCH-P.POŻ. Marek Andruszczyszyn konserwacja i naprawa sprzętu p.poż. na terenie placówek Nie 1200,00 0,00
2014-11-03 2014-11-03 2014-11-04 Andrzej Kochanowski wykład autorski dla dzieci nt. odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dla seniorów nt. słynnych pogrzebów w Warszawie Nie 400,00 400,00
2014-11-18 2014-11-18 2014-11-25 COMPUTER GROUP PAKT WITECKI MARCINIAK Sp. J. dostawa sprzętu komputerowego Nie 21874,32 21874,32
2014-11-26 2015-01-01 2015-12-31 GARMOND PRESS Spółka Akcyjna systematyczna dostawa prasy do naszych placówek bibliotecznych Nie 17 059,26 0,00
2014-11-27 2015-01-01 2015-12-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie medycyny pracy w 2015 roku Nie 1 000,00 0,00
2014-12-01 2014-12-01 2014-12-05 Łukasz Calik skonfigurowanie 9 komputerów, konfiguracja sieci internetowej oraz sprawdzenie 4 zdemontowanych komputerów pod kątem ich sprawności i ewentualnej modernizacji Nie 1800,00 1800,00
2014-12-08 2015-01-01 2015-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring biblioteki przy ul. Mickiewicza 65 Nie 442,80 0,00
2014-12-15 2015-01-01 2015-12-31 BHP - Szkolenia ,dokumentacja pełnienie służby bhp w 2015 roku Nie 2 200,00 2 200,00
2014-12-15 2014-12-15 2015-01-30 Monika Dymkowska uporządkowanie magazynu ze składem makulatury oraz drobnym sprzętem bibliotecznym, pomoc przy wycofywaniu książek po zalaniu magazynu Nie 500,00 500,00
2014-12-17 2014-12-17 2014-12-17 Renata Piątkowska 3 spotkania autorskie w bibliotekach dziecięcych Nie 1500,00 1500,00
2014-12-23 2015-01-01 2015-12-31 Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. stała dostawa książek do Czytelni Naukowej i bibliotek dzielnicy Żoliborz Nie 150000,00 0,00
2015-01-01 2015-01-01 2015-12-31 SuperHost.pl Sp. z o.o. dzierżawa serwera dedykowanego Nie 4 678,92 4 678,92
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-14 Andrzej Ciota naprawa 3 gniazd elektr., baneru reklamowego, spr. instalacji elektr. Nie 330,00 330,00
2015-01-14 2015-05-01 2016-11-30 Fundacja Ogród Ceramiki partnerstwo przy realizacji zadania publicznego pt. 'Komunikujemy niewerbalnie ceramicznie lokalnie' Tak ,00 0,00
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-20 Michał Zarychta spotkanie autorskie dl seniorów nt. swojej nowej książki 'Żoliborz. Śladem walk o niepodległość' Nie 220,00 220,00
2015-02-12 2015-02-12 2015-08-31 Maciej Walczyna Achitekt Maciej Walczyna Wykonanie projektu aranżacji i wystroju wnętrza lokalu biblioteki przy ul. Słowackiego 19A, specyfikacji robót budowlanych wraz z przedmiarem robót oraz pełnienie nadzorów autorskich Nie 6 000,00 6 000,00
2015-03-17 2015-03-17 2015-03-26 Karolina Joanna Półtorak dwa wykłady autorskie o tematyce varsavianistycznej Nie 400,00 400,00
2015-04-10 2015-04-10 2015-08-31 Maciej Walczyna Achitekt Maciej Walczyna projekt aranżacji na cele biblioteki multimedialnej i wystroju wnętrza oraz specyfikacja robót budowlanych wraz z przedmiarem, pełnienie nadzorów autorskich Nie 4 000,00 0,00
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-28 Karolina Joanna Półtorak trzy wykłady autorskie o tematyce varsavianistycznej Nie 600,00 600,00
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-15 Piotr Prasuła wykład autorski nt. B. Prusa i jego twórczości Nie 220,00 220,00
2015-05-11 2015-05-11 2015-05-20 Izabela Sroka opracowanie autorskie projektu reklamy w formie neonu biblioteki przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 500,00 0,00
2015-05-13 2015-05-13 2015-05-13 Piotr Prasuła wykład autorski nt. Makbeta dla uczniów liceum Nie 220,00 220,00
2015-05-15 2015-05-15 2015-05-15 Anna Czerwińska-Rydel Anna Czerwińska-Rydel trzy spotkania autorskie z uczniami szkół podstawowych Nie 1300,00 1300,00
2015-05-20 2015-05-20 2015-06-03 Barbara Riss-Pysiak trzy wykłady autorskie nt. 'Dziadów' A. Mickiewicza dla uczniów szkół licealnych Nie 600,00 600,00
2015-06-22 2015-06-22 2015-08-15 BM serwis Bartłomiej Myszak wykonanie, dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 10159,80 10159,80
2015-06-29 2015-07-20 2015-08-31 OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik roboty remontowe w lokalu użytkowym przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 41109,97 41109,97
2015-07-03 2015-07-03 2015-12-31 RWE Polska S.A. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 1500,00 0,00
2015-07-29 2015-07-29 2015-09-15 Mebel Serwis s.c inż.Bogdan Krzyski,Józef Adamczyk wykonanie, montaż i dostawa sprzętu meblowego do lokalu przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 19 483,20 19 483,20
2015-08-04 2015-08-04 2015-08-28 NAMIAR Brudzyński Andrzej Andrzej Brudzyński wykonanie oraz montaż dwóch kasetonów podświetlanych przy bibliotece przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 3 169,71 3 169,71
2015-08-06 2015-08-06 2015-08-28 COMPUTER GROUP PAKT WITECKI MARCINIAK SP.J. dostawa sprzętu komputerowego do nowej biblioteki przy ul. Gen. zajączka 8 Nie 19957,98 19957,98
2015-08-26 2015-08-26 2016-08-25 UPC Polska Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) świadczone w lokalu przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 2 264,04 0,00
2015-09-01 2015-09-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne (telefon) świadczone w Administracji Biblioteki przy pl. Inwalidów 3 Nie 1918,80 0,00
2015-09-01 2015-09-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne (telefon) świadczone w bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9a Nie 944,64 0,00
2015-09-01 2015-09-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne (telefon) świadczone w bibliotece przy ul. Słowackiego 19A Nie 944,64 0,00
2015-09-01 2015-09-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. usługi telekomunikacyjne (telefon) świadczone w bibliotekach przy ul. Śmiałej 24 Nie 944,64 0,00
2015-09-18 2015-09-23 2015-09-23 Piotr Prasuła przygotowanie i poprowadzenie wykładu autorskiego nt. 'Makbeta' W. Shakespeare'a dla uczniów liceum Nie 220,00 220,00
2015-10-28 2015-10-28 2015-10-28 Piotr Prasuła Przygotowanie i poprowadzenie wykładu autorskiegoo miłości romantycznej w literaturze europejskiej dla uczniów klas licealnych szkół żoliborskich. Nie 220,00 220,00
2015-11-12 2015-11-12 2015-11-12 Piotr Prasuła Przygotowanie i poprowadzenie wykładu autorskiego:'Miej serce i patrz w serce' w literaturze europejskiej dla uczniów klasy licealnej. Nie 220,00 220,00
2015-11-19 2015-11-19 2015-12-28 Pracownia Projektowa SPERZU.PL Piotr Sperzyński Piotr Sperzyński wykonanie projektu instalacji elektrycznej z uwzględnieniem przeniesienia tablicy rozdzielczej oraz projektu sieci komputerowej, kosztorysu, przedmiaru oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót elektrycznych dla lokalu biblioteki przy ul. Słowackiego 19A Nie 3 936,00 3 936,00
2015-11-19 2015-11-19 2015-12-28 Pracownia Projektowa SPERZU.PL Piotr Sperzyński Piotr Sperzyński Wykonanie projektu instalacji elektrycznej z uwzględnieniem przeniesienia tablicy rozdzielczej w lokalu biblioteki przy ul. Słowackiego 19A,kosztorysu,przedmiaru oraz specyfikacji technicznej wykonania, odbioru robót elektrycznych. Nie 3 936,00 3 936,00
2015-11-25 2015-11-25 2015-11-25 Joanna Siedlecka Przygotowanie i poprowadzenie wykładu autorskiego 'Pan od poezji: o Zbigniewie Herbercie' dla uczniówklasy licealnej. Nie 440,00 440,00
2015-12-01 2016-01-01 2016-12-31 PGE Obrót S.A sprzedaż energii elektrycznej dla Biblioteki w ramach WGZ Nie 13 530,00 0,00
2015-12-10 2016-01-01 2016-12-31 Kolporter Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna systematyczne dostarczanie prasy codziennej oraz czasopism do placówek bibliotecznych w dzielnicy Żoliborz Nie 20048,88 0,00
2015-12-11 2016-01-01 2016-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Monitorowanie lok.Mickiewicza 65 Nie 442,60 442,60
2015-12-12 2016-01-01 2016-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Monitorowanie lok.Śmiała24 Nie 516,60 516,60
2015-12-18 2016-01-01 2016-12-31 Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. stała dostawa książek oraz audiobooków do Czytelni Naukowej i bibliotek dzielnicy Żoliborz Nie 150000,00 0,00
2015-12-30 2016-01-01 2017-12-31 SuperHost.pl Sp. z o.o. Dzierżawa serwera dedykowanego Core i5 760 Nie 7 380,00 7 380,00
2016-01-01 2016-01-01 2016-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Monitoring lokalu Biblioteki przy pl. Inwalidów 3 Nie 516,60 0,00
2016-01-01 2016-01-01 2016-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Monitoring lokalu przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 552,60 0,00
2016-02-27 2016-02-27 2016-02-27 Andrzej Rodys Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiegopromujące książkę 'Karol Hardy i inni: opowieść warszawska' w Czytelni pod Sowami. Nie 268,00 268,00
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-01 Joanna Siedlecka Przygotowanie i poprowadzenie wykładu autorskiego'Pan od poezji:o Zbigniewie Herbercie: dla uczniów klasy licealnej. Nie 440,00 440,00
2016-03-03 2016-03-03 2016-03-16 Piotr Prasuła Przygotowanie i prowadzenie 3 wykładów 'W okopach ŚwiętejTrójcy' oraz 2 wykładów 'Siła fatalna poezji J.Słowackiego' dla uczniów klas licealnych. Nie 667,46 667,46
2016-03-21 2016-03-21 2016-12-31 BHP - Szkolenia ,dokumentacja Wykonywanie zadań służby BHP w placówkach bibliotecznych Nie 2 400,00 2 400,00
2016-04-04 2016-04-04 2016-04-26 Piotr Prasuła Przygotowanie i poprowadzenie 3 wykładów autorskich dla klas licealnych pt:'Lalka'Bolesława Prusa jako wybitna powieść realistyczna'. Nie 667,46 667,46
2016-04-05 2016-04-05 2016-04-05 Magdalena Zarębska Przygotowanie i poprowadzenie trzech spotkań autorskich wg własnego scenariusza 'Borys i Zajączki' dla najmłodszych czytelników . Nie 900,00 900,00
2016-06-04 2016-06-04 2016-06-04 Krystyna Gucewicz-Przybora Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego z naszymi czytelnikami. Nie 440,00 440,00
2016-07-01 2016-05-18 2016-06-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 145,98 145,98
2016-07-01 2016-06-01 2016-06-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy gen. Zajączka 8 Nie 85,28 85,28
2016-07-01 2016-05-18 2016-06-09 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 345,27 345,27
2016-07-01 2016-05-12 2016-06-10 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy Mickiewicza 65 Nie 217,92 217,92
2016-07-01 2016-05-19 2016-06-08 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy Broniewskiego 9A Nie 167,13 167,13
2016-07-03 2016-07-01 2016-07-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy gen. Zajączka 8 Nie 178,11 178,11
2016-07-04 2016-07-01 2016-07-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne - lokal przy ul. Słowackiego 19A i pl. Inwalidów 3 Nie 303,81 303,81
2016-07-04 2016-07-01 2016-07-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne - lokale przy ul. Śmiałej i Broniewskiego Nie 430,50 430,50
2016-07-04 2016-07-01 2016-07-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy ul. Mickiewicza Nie 198,03 198,03
2016-07-04 2016-07-01 2016-07-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 198,03 198,03
2016-07-21 2016-07-21 2016-09-15 NOBILE POLSKA Sp. z o.o. Roboty remontowe w lokalu użytkowym przy ul. Słowackiego 19A Nie 84 000,00 84 000,00
2016-08-01 2016-07-15 2016-08-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 108,65 108,65
2016-08-01 2016-06-10 2016-09-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy pl. Inwalidów Nie 433,66 433,66
2016-08-01 2016-06-15 2016-07-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Śmiałej Nie 147,50 147,50
2016-08-01 2016-06-11 2016-07-11 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 211,18 211,18
2016-08-01 2016-06-09 2016-07-07 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Broniewskiego 9A Nie 200,77 200,77
2016-08-02 2016-08-01 2016-08-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) w lokalach przy ul. Broniewskiego 9A i Śmiałej 24 Nie 430,50 430,50
2016-08-02 2016-08-01 2016-08-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 178,11 178,11
2016-08-04 2016-08-01 2016-08-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) w Administracji przy pl. Inwalidów i lokalu przy ul. Słowackiego 19A Nie 303,81 303,81
2016-08-04 2016-08-01 2016-08-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 198,03
2016-08-04 2016-08-01 2016-08-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 198,03 198,03
2016-08-18 2016-08-18 2016-10-10 Mebel Serwis s.c inż.Bogdan Krzyski,Józef Adamczyk Wykonanie sprzętu meblowego do Wypożyczalni nr 16 przy ul. Słowackiego 19A Nie 35 842,20 0,00
2016-08-23 2016-08-23 2017-08-22 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) Nie 1904,00 0,00
2016-08-31 2016-08-31 2016-09-30 Neon Studio & Design Beata Szymczuch Wykonanie oraz zamontowanie reklamy świetlnej w Wypożyczalni nr 16 przy ul. Słowackiego 19A. Nie 3 075,00 3 075,00
2016-09-01 2016-07-15 2016-08-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 160,40 160,40
2016-09-01 2016-07-15 2016-08-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 115,80 115,80
2016-09-01 2016-07-15 2016-08-12 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 377,02 377,02
2016-09-01 2016-07-12 2016-08-08 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 195,90 195,90
2016-09-01 2016-07-08 2016-08-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektr. - lokal przy ul. Broniewskiego 9A Nie 255,11 255,11
2016-09-02 2016-09-01 2016-09-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokale przy Śmiałej 24 i Broniewskiego 9A Nie 430,50 430,50
2016-09-04 2016-09-01 2016-09-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Administracja przy pl. Inwalidów i lokal przy ul. Słowackiego 9A Nie 305,35 305,35
2016-09-06 2016-09-01 2016-09-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 198,03
2016-09-06 2016-09-01 2016-09-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 205,06 205,06
2016-09-07 2016-09-07 2016-10-31 Michał Staniszewski Modernizacja wyglądu i działania strony www Biblioteki Nie 1659,34 0,00
2016-09-17 2016-09-17 2016-10-31 Michał Staniszewski Modernizacja wyglądu i działania strony internetowej Biblioteki Nie 1659,34 1659,34
2016-09-21 2016-09-21 2016-09-30 COMPUTER GROUP PAKT WITECKI MARCINIAK SP.J. Dostawa sprzętu komputerowego Nie 14 120,52 0,00
2016-09-29 2016-09-29 2016-09-29 Marcin Borkowski Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego. Nie 220,00 220,00
2016-10-01 2016-08-20 2016-09-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektr. - Śmiała 24 Nie 151,99 151,99
2016-10-01 2016-08-20 2016-09-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektr. - gen. Zajączka 8 Nie 104,51 104,51
2016-10-01 2016-08-13 2016-09-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektr. - pl. Inwalidów 3 Nie 436,71 436,71
2016-10-01 2016-08-09 2016-09-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektr. - Mickiewicza 65 Nie 232,62 232,62
2016-10-01 2016-08-19 2016-09-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektr. - Broniewskiego 9A Nie 188,21 188,21
2016-10-04 2016-10-01 2016-11-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Broniewskiego 9A i Śmiała 24 Nie 434,30 434,30
2016-10-04 2016-10-01 2016-10-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Słowackiego 19A i Administracja przy Pl. Inwalidów 3. Nie 309,30 309,30
2016-10-05 2016-10-01 2016-10-31 UPC Polska sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Mickiewicza 65 Nie 198,03 198,03
2016-10-05 2016-10-01 2016-10-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - lokal przy pl. Inwalidów 3 Nie 198,03 198,03
2016-10-06 2016-10-06 2018-10-05 Orange Polska S.A. Usługi internetowe dla Biblioteki przy ul. Broniewskiego 9A Nie 3 360,00 0,00
2016-10-24 2016-11-24 2016-11-28 Katarzyna Gutowska Przygotowanie listy płac pracowników za miesiąc październik oraz sporządzenie przelewów do pracowników. Nie 250,00 250,00
2016-11-01 2016-09-16 2016-10-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - gen. Zajączka 8 Nie 114,78 114,78
2016-11-01 2016-09-16 2016-10-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - pl. Inwalidów 3 Nie 474,89 474,89
2016-11-01 2016-09-15 2016-10-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Mickiewicza 65 Nie 222,79 222,79
2016-11-01 2016-09-16 2016-10-13 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Broniewskiego 9A Nie 189,46 189,46
2016-11-01 2016-09-16 2016-10-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Śmiała 24 Nie 189,33 189,33
2016-11-03 2016-11-01 2016-11-30 Agora SA Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Śmiała 24 Nie 222,93 222,93
2016-11-04 2016-11-01 2016-11-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne - Administracja przy pl. Inwalidów i Słowackiego 19A Nie 307,99 307,99
2016-11-05 2016-11-01 2016-11-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - pl. Inwalidów 3 Nie 198,03 198,03
2016-11-05 2016-11-01 2016-11-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Mickiewicza 65 Nie 198,03 198,03
2016-11-07 2016-11-07 2016-11-30 Marcin Orliński Przygotowanie i poprowadzenie 3 wykładów autorskich 'Król Edyp jako tragedia przeznaczenia' dla uczniów klas licealnych Nie 711,80 711,80
2016-11-10 2017-01-01 2017-12-31 ENERGA-OBRÓT. SA Sprzedaż energii elektrycznej. Nie ,00 0,00
2016-11-16 2016-11-16 2016-11-16 Daniel Radecki Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego. Nie 220,00 220,00
2016-11-25 2017-01-01 2017-12-31 OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI WYDAWNICTW - AZYMUT SP Z.O.O Stała dostawa książek do Bibliotek na Żoliborzu. Nie 150000,00 150000,00
2016-11-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych Nie 21 000,00 0,00
2016-12-01 2016-10-19 2016-11-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - pl. Inwalidów 3 Nie 423,60 423,60
2016-12-01 2016-10-19 2016-11-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - gen. Zajączka 8 Nie 105,95 105,95
2016-12-01 2016-10-14 2016-11-10 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Broniewskiego 9A Nie 181,24 181,24
2016-12-01 2016-12-19 2016-11-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Śmiała 24 Nie 167,60 167,60
2016-12-01 2016-10-15 2016-11-10 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - Mickiewicza 65 Nie 208,83 208,83
2016-12-02 2016-12-01 2017-01-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet)- Śmiała i Broniewskiego Nie 549,40 549,40
2016-12-02 2016-12-01 2017-01-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - Słowackiego 19A + Administracja przy pl. Inwalidów Nie 304,63 304,63
2016-12-05 2016-12-05 2017-02-28 Neon Studio & Design Beata Szymczuch Beata Szymczuch Wykonanie naprawy dwustronnego neonu biblioteki przy ul. Mickiewicza 65 Nie 4 612,50 0,00
2016-12-06 2016-12-06 2016-12-06 Paweł Reszka Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami promującego książkę 'Chciwość - jak nas oszukują wielkie firmy' Nie 220,00 0,00
2016-12-08 2017-01-01 2017-12-31 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna Ubezpieczenie wszystkich placówek Nie 1903,36 1903,36
2016-12-23 2017-01-01 2017-12-31 Ochrona JUWENTUS Sp. z o. o. Abonament za usługę monitoringu - ul. Mickiewicza 65 Nie 516,60 0,00
2016-12-23 2017-01-01 2017-12-31 Ochrona Juwentus Spółka z o.o. Monitoring obiektu przy ul. Śmiałej 24 Nie 516,60 0,00
2016-12-23 2017-01-01 2017-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Monitoring obiektu przy ul. Mickiewicza 65 Nie 516,60 0,00
2016-12-30 2017-01-01 2018-12-31 BHP - Szkolenia ,dokumentacja na podstawie art.237'11 kodeksu pracy wykonanie zadań służby bhp a w szczególności:a)bieżącego informowania o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,b)przeprowadzenie kontroli warunków pracy,c)udział w dochodzeniach powypadkowych,przeprowadzenie szkoleń wstępnych,d) organizowanie okresowych szkoleń bhp. Nie 5 600,00 0,00
2017-01-02 2017-01-02 2018-12-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) pracowników Biblioteki Nie ,00 0,00
2017-01-02 2016-12-01 2016-12-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Słowackiego 19a Nie 304,45 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-12-31 Sage sp. z o.o. Opłata za przedłużenie gwarancji wsparcia technicznego programu Finanse i Księgowość Symfonia - na rok 2017 Nie 643,54 0,00
2017-01-02 2016-12-01 2016-12-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon)- ul. gen. Zajączka 8 Nie 158,67 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy Pl. Inwalidów 3 Nie 11324,11 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 1664,64 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 266,69 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 0,00
2017-01-02 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 0,00
2017-01-03 2016-12-01 2016-12-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Broniewskiego 9a Nie 387,45 0,00
2017-01-03 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata na fundusz remontowy i eksploatacyjny pl. Inwalidów 3 Nie 1160,55 0,00
2017-01-03 2017-01-01 2017-01-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata na fundusz remontowy i eksploatacyjny - gen. Zajączka 8 Nie 723,30 0,00
2017-01-04 2017-01-01 2017-01-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (telefon+Internet) - ul. Mickiewicza 26 Nie 198,03 0,00
2017-01-13 2016-12-01 2016-12-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Czynsz, opłata eksploatacyjna, opłata za c.o. - ul. Broniewskiego 9A Nie 4 885,70 0,00
2017-01-13 2016-12-01 2016-12-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Czynsz najmu, opłata za wywóz pojemnika, opłata za c.o. Nie -4 885,70 0,00
2017-01-20 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Opłata za roczną prenumeratę tygodnika 'Do Rzeczy' - dla Czytelni pod Sowami Nie 213,21 0,00
2017-01-20 2016-12-01 2016-12-31 PGE Obrót S.A. Opłata za energię elektryczną Nie 1 043,85 0,00
2017-01-23 2017-01-23 2017-01-23 Ewa Andrzejewska Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu pt. 'Znani ludzie związani z Żoliborzem okresu powojennego' dla czytelników. Nie 267,48 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Wypożyczalnia nr 16 Nie 4 323,37 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Wypożyczalnia nr 16 Nie 3 478,82 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Czytelnia pod Sowami Nie 3 147,49 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 138 Nie 2 255,47 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Biblioteka dla Dzieci nr XV Nie 490,32 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 13 Nie 3 289,63 0,00
2017-01-25 2017-01-01 2017-12-31 RUCH S.A. Systematyczna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych - Biblioteka dla Dzieci nr XX Nie 254,78 0,00
2017-01-30 2017-02-01 2018-12-31 Mirosław Domański Zarządzanie i utrzymywanie ciągłości sprawnego działania oraz aktualizacji systemu bibliotecznego Mateusz we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz - w okresie nieobecności ASI Nie 120,00 0,00
2017-01-31 2017-01-01 2017-01-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz Opłata za badania lekarskie i konsultacje specjalistyczne - medycyna pracy Nie 260,00 0,00
2017-02-01 2016-12-14 2017-01-18 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - Plac Inwalidów 3 Nie 485,41 0,00
2017-02-01 2016-12-10 2017-01-13 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Mickiewicza 65 Nie 231,50 0,00
2017-02-01 2016-12-10 2017-01-23 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Broniewskiego 19A Nie 262,38 0,00
2017-02-01 2016-12-14 2017-01-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. gen. Zajączka Nie 124,14 0,00
2017-02-01 2016-12-14 2017-01-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Śmiała 24 Nie 195,88 0,00
2017-02-02 2017-01-01 2017-01-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Czynsz, opłata za c.o., opłata za wywóz śmieci Nie 4 885,70 0,00
2017-02-02 2017-02-01 2017-02-28 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Śmiała 24 Nie 387,45 0,00
2017-02-02 2017-03-01 2017-03-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Opłata za czynsz najmu i opłata eksploatacyjna - ul. Słowackiego 19a Nie 5 049,34 0,00
2017-02-03 2017-02-01 2017-02-28 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Słowackiego 19A Nie 322,01 0,00
2017-02-03 2017-02-01 2017-02-28 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata na fundusz remontowy i eksploatacyjny - ul. gen. Zajączka 8 Nie 723,30 0,00
2017-02-03 2017-02-01 2017-02-28 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata na fundusz remontowy i eksploatacyjny - Plac Inwalidów 3 Nie 1160,55 0,00
2017-02-06 2017-02-01 2017-02-28 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. gen. Zajączka 8 Nie 158,67 0,00
2017-02-06 2017-02-01 2017-02-28 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 0,00
2017-02-06 2017-02-01 2017-02-28 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Plac Inwalidów 3 Nie 198,03 0,00
2017-02-17 2017-02-17 2017-02-17 Biuro Artystyczne CITART Anna Kosowska-Czubaj Opłata za zorganizowanie spotkania autorskiego ze Sławomirem Koprem Nie 600,00 0,00
2017-02-20 2017-02-20 2017-09-30 Trop Design sp. z o.o. Wykonanie projektu aranżacji i wystroju wnętrz lokalu biblioteki przy ul. Broniewskiego 9a oraz pełnienie nadzorów autorskich Nie 6 150,00 0,00
2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21 RAT Dezynsekcja, Deratyzacja Wojciech Kędzior Dezynsekcja pomieszczeń bibliotek przy ul. Broniewskiego Nie 300,00 0,00
2017-02-23 2016-06-30 2016-12-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Opłata za media - ul. Broniewskiego 9A Nie 709,46 0,00
2017-02-28 2017-02-01 2017-02-28 Samodzielny Publiczny Zespół Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Opłata za badania lekarskie - medycyna pracy Nie 66,00 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - Plac Inwalidów 3 Nie 1324,11 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za media - Plac Inwalidów 3 Nie 266,69 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - ul. Śmiała 24 Nie 1664,64 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 0,00
2017-03-01 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Opłata za media - ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 0,00
2017-03-01 2017-01-24 2017-02-21 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Broniewskiego 9a Nie 234,78 0,00
2017-03-01 2017-01-14 2017-02-13 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Mickiewicza 65 Nie 210,50 0,00
2017-03-01 2017-01-19 2017-02-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - Plac Inwalidów 3 Nie 438,32 0,00
2017-03-01 2017-01-20 2017-02-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. gen. Zajączka Nie 112,37 0,00
2017-03-01 2017-01-20 2017-02-17 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej - ul. Śmiała 24 Nie 177,80 0,00
2017-03-02 2017-03-01 2017-03-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Śmiała 24 Nie 387,45 0,00
2017-03-03 2017-03-01 2017-03-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Plac Inwalidów 3 Nie 305,77 0,00
2017-03-03 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - Plac Inwalidów 3 Nie 1160,55 0,00
2017-03-03 2017-03-01 2017-03-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - gen. Zajączka 8 Nie 723,30 0,00
2017-03-03 2017-03-01 2017-03-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Czynsz, opłata za c.o., opłata za wywóz śmieci Nie 4 885,70 0,00
2017-03-06 2017-03-01 2017-04-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Plac Inwalidów 3 Nie 198,03 0,00
2017-03-06 2017-03-01 2017-03-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Kultury Opłata eksploatacyjna, czynsz najmu - lokal przy ul. Słowackiego 19A Nie 5 049,34 0,00
2017-03-06 2017-03-01 2017-03-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. gen. Zajączka 8 Nie 158,67 0,00
2017-03-06 2017-03-01 2017-03-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 0,00
2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 Maria Ulatowska Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami promującego książki 'Autorka' i 'Pokój dla artysty' Nie 450,00 0,00
2017-03-16 2017-03-01 2017-03-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Rozliczenie kosztów lokalu (zużycie ciepłej/zimnej wody) - lokal przy ul. Broniewskiego 138 Nie 322,84 0,00
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-17 MEDICA Ewa Drewniak Opłata za badania lekarskie - medycyna pracy Nie 30,00 0,00
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-20 Neon Studio & Design Beata Szymczuch Opłata za naprawę neonu Wypożyczalni nr 111 dla Dorosłych przy ul. Mickiewicza 65 Nie 4 612,50 0,00
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-29 WOJCIECH WIDŁAK Spotkania autorskie z Wojciechem Widłakiem Nie 1300,00 0,00
2017-04-01 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę, wywóz śmieci - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 1324,11 0,00
2017-04-01 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację i czynsz najmu - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 1664,64 0,00
2017-04-01 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację i wywóz śmieci Nie 266,69 0,00
2017-04-01 2017-02-15 2017-03-14 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów Nie 431,99 0,00
2017-04-01 2017-02-14 2017-03-15 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 209,04 0,00
2017-04-01 2017-02-14 2017-03-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9A Nie 149,75 0,00
2017-04-01 2017-02-18 2017-03-17 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 164,84 0,00
2017-04-01 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę, wywóz śmieci - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 0,00
2017-04-03 2017-04-01 2017-04-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 309,32 0,00
2017-04-03 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną i wywóz śmieci - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 0,00
2017-04-04 2017-04-01 2017-04-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Koszty lokalu (czynsz, c.o., wywóz odpadów) - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 4 885,70 0,00
2017-04-04 2017-04-01 2017-04-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. gen. Zajączka Nie 158,67 0,00
2017-04-04 2017-04-01 2017-04-30 UPC Polska sp. z o.o. Opłata za energię elektryczną (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów Nie 188,31 0,00
2017-04-04 2017-04-01 2017-04-30 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 0,00
2017-04-04 2017-04-01 2017-04-30 Orange Polska S.A Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 385,73 0,00
2017-04-06 2017-04-06 2017-04-06 Agnieszka Frączek Spotkania autorskie promujące twórczość autorki Nie 1200,00 0,00
2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07 Zacny Projekt Piotr Ziółkowski Projekt budowlany konstrukcyjny - remont lokalu biblioteki przy ul. Słowackiego 19A Nie 615,00 0,00
2017-04-10 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 (Czytelnia Pod Sowami) Nie 723,30 0,00
2017-04-10 2017-04-01 2017-04-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 1160,50 0,00
2017-04-12 2017-04-12 2020-04-12 Domeny. pl Sp. z.o.o. Opłata za domenę internetową biblioteki Nie ,00 0,00
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-21 Trop Design sp. z o.o. Projekt koncepcyjny wnętrza wypożyczalni przy ul. Broniewskiego 9a Nie 3 075,00 0,00
2017-04-21 2016-01-01 2016-12-31 ZGN w Dzielnicy Śródmieście m st. Warszawy Opłata stała za energię cieplną - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 2 604,55 0,00
2017-04-25 2017-04-25 2017-04-25 Małgorzata Gutowska-Adamczyk Spotkanie autorskie promujące twórczość autora Nie 1 000,00 0,00
2017-04-27 2017-04-27 2017-04-27 Łukasz Wierzbicki Spotkanie autorskie promujące twórczość autora Nie 1 000,00 0,00
2017-04-27 2017-04-27 2017-04-27 Łukasz Wierzbicki Spotkania autorskie z czytelnikami promujące twórczość autora Nie 880,00 0,00
2017-05-01 2017-03-18 2017-04-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 172,77 0,00
2017-05-01 2017-03-15 2017-04-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 123,20 0,00
2017-05-01 2017-03-15 2017-04-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Plac Inwalidów 3 Nie 475,37 0,00
2017-05-01 2017-03-11 2017-04-12 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 271,89 0,00
2017-05-01 2017-03-22 2017-04-21 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 204,49 0,00
2017-05-02 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację oraz czynsz najmu - ul. Śmiała 24 Nie 1664,64 0,00
2017-05-02 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację i wywóz odpadów - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 266,69 0,00
2017-05-02 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę oraz wywóz odpadów - lokal przy Placu Inwalidów Nie 1324,11 0,00
2017-05-02 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę oraz wywóz odpadów - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 0,00
2017-05-02 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną i wywóz odpadów - lokal przy ul. gen. Zajączka Nie 741,23 0,00
2017-05-03 2017-05-01 2017-05-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Słowackiego 19A + Plac Inwalidów 3 (Administracja) Nie 305,54 0,00
2017-05-03 2017-04-01 2017-04-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Plac Inwalidów 3 Nie 305,54 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-30 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Czytelnia Naukowa przy Placu Inwalidów 3 Nie 192,69 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon) - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 158,67 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Opłata za wywóz odpadów, c.o., czynsz najmu - lokal przy ul. Broniewskiego 9A Nie 4 885,70 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Śmiałej 24 + Broniewskiego 9a Nie 390,87 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 UPC Polska Sp. z o.o. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 198,03 0,00
2017-05-04 2017-05-01 2017-05-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Opłata za c.o., czynsz najmu i wywóz śmieci - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 4 885,70 0,00
2017-05-04 2017-04-01 2017-04-30 Orange Polska S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 390,87 0,00
2017-05-08 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 723,30 0,00
2017-05-08 2017-05-01 2017-05-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu przy Placu Inwalidów Nie 1160,55 0,00
2017-05-08 2017-05-08 2017-05-08 Biuro Kosztorysowe i Zamówień Publ. Rzeczoznawca Tomasz Pytkowski Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont lokalu przy ul. Broniewskiego 9a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XV + Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 138) Nie 1476,00 0,00
2017-05-08 2017-05-08 2017-05-15 Dorota Duszak Przygotowanie i poprowadzenie dwóch warsztatów antystresowych dla czytelników Nie 670,00 0,00
2017-05-08 2017-05-08 2017-05-08 Biuro Kosztorysowe i Zamówień Publ. RZECZOZNAWCA Tomasz Pytkowski Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiotu robót na remont lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 9A Nie 1476,00 0,00
2017-05-09 2017-01-01 2017-04-11 ENERGA - OBRÓT S.A. Zakup energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 620,71 0,00
2017-05-09 2017-01-01 2017-04-20 ENERGA-OBRÓT. SA Zakup energii elektrycznej - lokale przy ul. Śmiałej 24, Broniewskiego 9a, gen. Zajączka 8 Nie 1221,97 0,00
2017-05-09 2017-05-01 2017-05-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kulury Czynsz najmu + opłata eksploatacyjna - lokal przy ul. Słowackiego 19A Nie 5 049,34 0,00
2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 ELPETEL Leszek Lis Piotr Piętka Naprawa aparatu telefonicznego i wymiana akumulatorów - Czytelnia Naukowa Nie 75,01 0,00
2017-05-22 2017-05-22 2017-05-22 Barbara Szelichowska Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami Nie 660,00 0,00
2017-05-29 2017-05-27 2017-05-27 TEATR URWIS Piotr Piwowarczyk Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci w Wypożyczalni nr 138 Nie 300,00 0,00
2017-05-29 2017-05-27 2017-05-27 TEATR URWIS Piotr Piwowarczyk Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci w placówkach przy ul. Śmiałej 24 i przy ul. Mickiewicza 65 Nie 600,00 0,00
2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 Sylwia Rozbicka Przygotowanie i poprowadzenie prelekcji na temat depresji Nie 238,00 0,00
2017-05-31 2017-05-01 2017-05-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz Badanie okresowe pracownika biblioteki (medycyna pracy) Nie 66,00 0,00
2017-06-01 2017-04-19 2017-05-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 158,57 0,00
2017-06-01 2017-04-19 2017-05-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 109,00 0,00
2017-06-01 2017-04-19 2017-05-16 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 395,91 0,00
2017-06-01 2017-04-13 2017-05-11 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 234,99 0,00
2017-06-01 2017-04-22 2017-05-22 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. W. Broniewskiego 9a Nie 198,82 0,00
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną i wywóz odpadów - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 0,00
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację i wywóz odpadów - Lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 275,11 0,00
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę i wywóz odpadów - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 1324,11 0,00
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację i czynsz najmu - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 1698,56 0,00
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Opłata za energię cieplną, kanalizację, wodę i wywóz odpadów - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 0,00
2017-06-02 2017-06-01 2017-06-30 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokale przy ul. Śmiałej 24 i Broniewskiego 9a Tak 387,45 0,00
2017-06-02 2017-06-01 2017-06-30 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Słowackiego 19a oraz przy Placu Inwalidów 3 (Administracja) Nie 306,48 0,00
2017-06-03 2017-06-05 2017-06-05 Teatr URWIS Piotr Piwowarczyk Piotr Piwowarczyk Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego dla dzieci z okazji Nocy Bibliotek Nie 400,00 0,00
2017-06-05 2017-06-01 2017-06-30 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Czytelnia Naukowa przy Placu Inwalidów 3 Nie 190,65 0,00
2017-06-05 2017-06-01 2017-06-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Czynsz najmu lokalu i opłata eksploatacyjna - lokal przy ul. Słowackiego 19a Nie 5 049,34 0,00
2017-06-05 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości Koszty lokalu przy Placu Inwalidów 3 Nie 1160,55 0,00
2017-06-05 2017-06-01 2017-06-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 723,30 0,00
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-05 Anan Czerwińska-Rydel Przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego dla uczniów - Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV przy ul. Broniewskiego 9a. Nie 650,00 0,00
2017-06-05 2017-06-01 2017-06-30 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Czytelnia 'Pod Sowami' Nie 158,67 0,00
2017-06-07 2017-06-01 2017-06-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Koszty lokalu przy ul. Broniewskiego 9a (czynsz, zaliczka na c.o., wywóz pojemnika) Nie 4 885,70 0,00
2017-06-07 2017-06-07 2017-06-07 Serwis Komputerowy OMEGA Tomasz Janas Podłączenie routera do sieci UPC w Wypożyczalni nr 111 przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 184,50 0,00
2017-06-08 2017-06-08 2017-06-08 TAXI OSOBOWE Nr 07373 Adam Świesiulski Przewóz zakupów - art. biurowych i art. przemysłowych Nie 15,00 0,00
2017-06-08 2017-06-16 2017-06-17 Anna Dębowska Obsługa czytelników w Czytelni Naukowej Nie 267,48 0,00
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-09 DORABIANIE KLUCZY Włodzimierz Atczuk Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych do Wypożyczalni nr 13 przy ul. Śmiałej 24 Nie 131,00 0,00
2017-06-19 2017-06-19 2017-06-19 Paweł Kulesza Usunięcie awarii w związku z brakiem dostępu do Internetu w biurze Biblioteki Nie 238,00 0,00
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-22 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny Usługi prawne na rzecz Biblioteki Nie 400,00 0,00
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-28 Teatr URWIS Piotr Piwowarczyk Wykonanie autorskiego przedstawienia teatralnego Nie 300,00 0,00
2017-06-30 2017-06-01 2017-06-30 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy Nie 132,00 0,00
2017-06-30 2017-04-01 2017-06-30 BHP - Szkolenia, dokumentacja Wojciech Dzikowski Przeprowadzenie przeglądu obiektów zakresie zgodności z przepisami i zasadami BHP Nie 700,00 0,00
2017-07-01 2017-05-12 2017-06-09 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 244,93 0,00
2017-07-01 2017-05-23 2017-06-21 innogy Stoen sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. W. Broniewskiego 9a Nie 215,63 0,00
2017-07-01 2017-05-17 2017-06-19 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 168,69 0,00
2017-07-01 2017-05-17 2017-06-19 inngoy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Gen. J. Zajączka 8 (Czytelnia Pod Sowami) Nie 115,50 0,00
2017-07-01 2017-05-17 2017-06-16 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 (Czytelnia Naukowa + Administracja) Nie 424,90 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 UPC Polska sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon)- Czytelnia Naukowa Nie 174,10 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Koszty lokalu (czynsz najmu+opłata eksploatacyjna) - lokal przy ul. Słowackiego 19a Nie 5 049,34 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy gen. Zajączka 8 (Czytelnia 'Pod Sowami') Nie 158,67 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul.Słowackiego 19a oraz przy Placu Inwalidów 3 (Administracja) Nie 325,29 0,00
2017-07-03 2017-07-03 2017-07-15 Dębowska Anna Obsługa Czytelników w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży przy ul. Słowackiego 19a Nie 2 000,00 0,00
2017-07-03 2017-07-03 2017-07-20 Paweł Kulesza Poprawa funkcjonowania strony internetowej Biblioteki Nie 1430,00 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu (opłata stała za energię cieplną, kanalizacja, woda, opłaty licznikowe, wywóz odpadów) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 (Wypożyczalnia nr 111) Nie 345,01 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (opłata stała za energię cieplną oraz wywóz odpadów) - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 (Czytelnia Pod Sowami) Nie 741,23 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (opłata stała za energię cieplną, kanalizacja, zimna woda, opłaty licznikowe, wywóz odpadów) - lokal przy Placu Inwalidów (Czytelnia Naukowa nr XVI, Administracja) Nie 1324,11 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (opłata za energię cieplną, zimna woda, kanalizacja, opłaty licznikowe, czynsz) - lokal przy ul. Śmiałej 24 (Wypożyczalnia nr 13) Nie 1783,37 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (opłata za energię cieplną, zimna woda, kanalizacja, wywóz odpadów) - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 275,11 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Ochrona Juwentus sp. z o.o. Monitoring - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 43,05 0,00
2017-07-03 2017-07-01 2017-07-31 Ochrona Juwentus sp. z o.o. Monitoring - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 43,05 0,00
2017-07-04 2017-07-01 2017-07-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - placówki przy ul. Śmiałej 24, Mickiewicza 65, Broniewskiego 9a Nie 661,35 0,00
2017-07-05 2017-07-01 2017-07-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Koszty lokalu (czynsz, c.o., wywóz odpadów) - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 4 885,70 0,00
2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 Grzechotnik & Luby Grzegorz Korbik Naprawa instalacji hydraulicznej w placówkach przy ul. Śmiałej 24 i Broniewskiego 9a Nie 307,50 307,50
2017-07-06 2017-04-12 2017-05-10 ENERGA-OBRÓT S.A. Opłata za energię elektryczną - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 199,60 0,00
2017-07-06 2017-04-18 2017-05-15 ENERGA-OBRÓT S.A. Opłata za energię elektryczną - lokal przy ul. gen. J. Zajączka 8 i przy ul. Śmiałej 24 Nie 147,76 0,00
2017-07-07 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu przy Placu Inwalidów 3 (Czytelnia Naukowa + Administracja) Nie 1160,55 0,00
2017-07-07 2017-07-01 2017-07-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu przy ul. gen. J. Zajączka 8 (Czytelnia 'Pod Sowami') Nie 723,30 0,00
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-14 DOMOWE NAPRAWY Seweryn Rówienicz Montaż stojaków na ulotki promocyjno-reklamowe - w budynku przy Placu Inwalidów 3 (Czytelnia Naukowa) Nie 150,00 150,00
2017-07-17 2017-05-11 2017-06-08 ENERGA - OBRÓT S.A. Zakup energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 212,84 212,84
2017-07-19 2017-04-21 2017-06-20 ENERGA-OBRÓT. SA Zakup energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 361,67 361,67
2017-07-24 2017-01-01 2017-06-15 ENERGA-OBRÓT. SA Zakup energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 (Czytelnia Naukowa+Administracja) Nie 2 099,82 2 099,82
2017-07-31 2017-07-01 2017-07-31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz Badania kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy Nie 264,00 264,00
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu (opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację, wywóz odpadów) - ul. Śmiała 24 Nie 275,11 275,11
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (energia cieplna, woda, kanalizacja, czynsz) - ul. Śmiała 24 Nie 1783,37 1783,37
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu (energia cieplna, kanalizacja, woda, wywóz odpadów) - ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 345,01
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Koszty lokalu (energia cieplna, wywóz odpadów) - ul. gen. Zajączka 9 Nie 741,23 741,23
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu (energia cieplna, kanalizacja, woda, wywóz odpadów) - Plac Inwalidów 3 Nie 1324,11 1324,11
2017-08-01 2017-06-22 2017-07-19 innogy Stoen Operator sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 203,32 206,32
2017-08-01 2017-06-10 2017-07-13 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 261,35 261,35
2017-08-01 2017-06-10 2017-07-13 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 261,35 261,35
2017-08-01 2017-08-17 2017-07-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 434,44 434,44
2017-08-01 2017-06-20 2017-07-20 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. gen. J. Zajączka 8 Nie 103,33 103,33
2017-08-01 2017-06-20 2017-07-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 166,98 166,89
2017-08-02 2017-08-14 2018-01-01 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie lokalu przy ul. gen. J. Zajączka 8 (Czytelnia 'Pod Sowami') Nie 267,92 267,92
2017-08-02 2017-08-01 2017-08-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Koszty lokalu przy ul. Słowackiego 19a (Wypożyczalnia nr 16) - czynsz najmu+opłata eksploatacyjna Nie 5 049,34 5 049,34
2017-08-02 2017-08-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - placówki przy ul. Śmiałej, Mickiewicza, Broniewskiego Nie 521,52 521,52
2017-08-03 2017-08-01 2017-08-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów - Adminstracja Nie 309,31 309,31
2017-08-03 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu przy ul. gen. J. Zajączka 8 - Czytelnia 'Pod Sowami' Nie 723,30 723,30
2017-08-03 2017-08-01 2017-08-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - lokal przy Placu Inwalidów (Administracja+Czytelnia Naukowa) Nie 1160,55 1160,55
2017-08-04 2017-08-01 2017-08-31 UPC Polska sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. gen. J. Zajączka 8 Nie 253,03 253,03
2017-08-04 2017-08-01 2017-08-31 UPC Polska sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów 3 - Czytelnia Naukowa Nie 186,96 186,96
2017-08-10 2017-08-10 2017-08-10 Serwis komuputerowy OMEGA Tomasz Janas Diagnoza dot. awarii serwera w Wypożyczalni nr 111 przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 184,50 184,50
2017-08-25 2017-05-16 2017-07-19 ENERGA - OBRÓT SA Zakup energii elektrycznej - lokale przy ul. Śmiałej 24 i gen. Zajączka 8 Nie 321,15 321,15
2017-08-28 2017-06-09 2017-06-30 ENERGA-OBRÓT S.A. Zakup energii elektrycznej - lokal przy ul. A. Mickiewicza 65 Nie 150,45 150,45
2017-08-28 2017-06-16 2017-06-30 ENERGA-OBRÓT. SA Zakup energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 Tak 176,92 176,92
2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp.j. Wydruk plakatów - dla Czytelni Naukowej Nie 62,73 62,73
2017-08-31 2017-08-01 2017-08-31 SPZZLO Warszawa-Żoliborz Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy Nie 130,00 130,00
2017-09-01 2017-09-01 2019-08-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - placówka przy ul. Słowackiego 19a Nie ,00 0,00
2017-09-01 2017-09-01 2019-08-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów 3 - Administracja Nie ,00 0,00
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty użytkowania lokalu przy ul. Śmiałej 24 Nie 275,11 275,11
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty użytkowania lokalu przy ul. Śmiałej 24 Nie 1783,37 1783,37
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty użytkowania lokalu przy Placu Inwalidów 3 Nie 1324,11 1324,11
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy ul. Mickiewicza 65 Nie 345,01 345,01
2017-09-01 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty użytkowania lokalu przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 741,23 741,23
2017-09-01 2017-08-01 2017-09-30 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - dla bibliotek przy ul. Śmiałej 24, Broniewskiego 9a i Mickiewicza 65 Nie 521,52 521,52
2017-09-01 2017-07-20 2017-08-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 160,20 160,20
2017-09-01 2017-07-21 2017-08-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 100,50 100,50
2017-09-01 2017-07-20 2017-08-17 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 390,05 390,05
2017-09-01 2017-07-14 2017-08-10 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A.Mickiewicza 65 Nie 234,38 234,38
2017-09-01 2017-07-20 2017-08-25 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 271,79 271,79
2017-09-03 2017-09-01 2017-09-30 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy ul. Słowackiego 19a oraz przy Placu Inwalidów 3 (Administracja) Nie 228,15 228,15
2017-09-04 2016-01-01 2016-12-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Opłata stała za energię cieplną (rozliczenie świadczeń za 2016 r.) - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 1 001,31 1 001,31
2017-09-05 2017-09-01 2017-09-30 UPC Polska Sp. z o.o Usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon) - Czytelnia Pod Sowami Nie 197,59 197,59
2017-09-05 2017-09-01 2017-09-30 UPC Polska sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - lokal przy Placu Inwalidów 3 (Czytelnia Naukowa) Nie 186,96 186,96
2017-09-06 2017-09-08 2017-09-08 COMPUTER GROUP PAKT WITECKI MARCINIAK SP.J. Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek bibliotecznych i Administracji Nie 55 096,62 0,00
2017-09-06 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Koszty lokalu - Plac Inwalidów 3 Nie 1160,55 1160,55
2017-09-06 2017-09-01 2017-09-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - ul. gen. J. Zajączka 8 Nie 723,30 723,30
2017-09-07 2017-09-01 2017-09-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Koszty użytkowania lokalu przy ul. Słowackiego 19a Nie 5 049,34 5 049,34
2017-09-08 2017-09-01 2017-09-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz IV Koszty lokalu (czynsz, zaliczka na c.o., opłata za wywóz pojemnika na odpady) - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 4 885,70 4 885,70
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-27 Paweł Kulesza Przygotowanie do pracy 15 stanowisk komputerowych (szczegółowy zakres prac w załączniku do umowy) Nie 2 610,00 2 610,00
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-18 Taksówka osobowa nr 00848 Leszek Ilczuk Transport zakupionego sprzętu komputerowego do wszystkich placówek Nie 46,40 46,40
2017-09-20 2017-08-01 2017-08-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kulury Koszty lokalu (czynsz, zaliczka na c.o., wywóz pojemnika na śmieci) - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 4 885,70 4 885,70
2017-09-20 2017-09-20 2018-09-20 LH.pl sp. z o.o. Abonament roczny za utrzymanie serwera biblioteki Nie 196,80 196,80
2017-09-20 2017-07-01 2017-07-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kulury Koszty lokalu (rozliczenie zimnej/ciepłej wody) - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 481,15 481,15
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-20 MAR Piotr Lasecki Usługa transportowa (przewóz mebli z/do magazynu) Nie 150,06 150,06
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-26 CLS Digital Adam Biskupski Zakup i dostawa kart plastikowych - legitymacji dla Czytelników Nie 2 300,10 2 300,01
2017-09-28 2017-07-01 2017-09-28 BHP - Szkolenia, dokumentacja Wojciech Dzikowski Służba BHP - prowadzenie dokumentacji, przegląd obiektów Nie 700,00 700,00
2017-09-30 2017-09-01 2017-09-30 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz Badania lekarskie pracowników Nie 270,00 270,00
2017-10-01 2017-08-19 2017-09-19 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. gen. Zajączka 8 Nie 108,20 108,20
2017-10-01 2017-08-26 2017-09-22 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Broniewskiego 9a Nie 195,78 195,78
2017-10-01 2017-08-19 2017-09-18 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. Śmiałej 24 Nie 162,22 162,22
2017-10-01 2017-08-18 2017-09-15 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy Placu Inwalidów 3 Nie 422,47 422,47
2017-10-01 2017-08-11 2017-09-12 innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dystrybucja energii elektrycznej - lokal przy ul. A.Mickiewicza 65 Nie 246,55 246,55
2017-10-01 2017-10-01 2017-10-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon) - placówka przy ul. Słowackiego 19a i Administracja Nie 231,14 231,14
2017-10-01 2017-10-01 2017-10-31 Orange Polska S.A. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - placówki przy ul. Mickiewicza 65, Śmiałej 24 i Broniewskiego 9a Nie 521,52 521,52
2017-10-02 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty utrzymania lokalu przy ul. gen. J.Zajączka (opłata stała za energię cieplną, wywóz odpadów) Nie 741,23 741,23
2017-10-02 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty utrzymania lokalu przy Placu Inwalidów 3 (opłata stała za energię cieplną, kanalizacja, zimna woda, wywóz odpadów). Nie 1324,11 1324,11
2017-10-02 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty utrzymania lokalu przy ul. Śmiałej (opłata za energię cieplną, zimna woda, kanalizacja, wywóz odpadów). Nie 275,11 275,11
2017-10-02 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty utrzymania lokalu w przy ul. Mickiewicza 65 (opłata stała za energię cieplną, kanalizacja, zimna woda, wywóz odpadów). Nie 345,01 345,01
2017-10-02 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty utrzymania lokalu przy ul. Śmiałej 24 (opłata stała za energię cieplną, zimna woda, kanalizacja, czynsz prawny) Nie 1698,56 1698,56
2017-10-04 2017-10-01 2017-10-31 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon) -- Czytelnia Naukowa Nie 186,96 186,96
2017-10-04 2017-10-01 2017-10-31 UPC Polska Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne (Internet+telefon) - Czytelnia 'Pod Sowami' Nie 170,97 170,97
2017-10-06 2017-06-20 2017-07-25 ENERGA - OBRÓT S.A. Zakup energii elektrycznej - lokale przy ul. Broniewskiego 9a i przy Placu Inwalidów 3 Nie 530,50 521,50
2017-10-06 2017-07-01 2017-07-25 ENERGA - OBRÓT S.A. Zakup energii elektrycznej - lokal przy ul. Mickiewicza 65 Nie 177,19 177,19
2017-10-11 2017-07-01 2017-09-30 USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ. Marek Andruszczyn Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (przegląd urządzeń i obiektów) Nie 496,92 496,92
2017-10-12 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - ul. gen. Zajączka 8 Nie 723,30 723,30
2017-10-12 2017-10-01 2017-10-31 Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy Koszty lokalu - Plac Inwalidów 3 Nie 1160,55 1160,55
2017-10-12 2017-10-12 2017-10-12 Paweł Dunik-Wąsowicz Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami promującego 'Żoliborski Przewodnik Literacki' Nie 220,00 220,00
2017-10-16 2017-09-16 2017-10-16 Mirosław Sokun Przeprowadzenie warsztatów 'Przestrzeń słowa - literatura i rymy' wprowadzających do pisania tekstów hip-hopowych czytelników Nie 238,00 238,00
2017-10-16 2017-10-01 2017-10-31 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Koszty lokalu (czynsz + opłata eksploatacyjna) - lokal przy ul. Słowackiego 19a Nie 5 049,34 5 049,34
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-19 Grzechotnik & Luby Grzegorz Korbik Naprawa instalacji hydraulicznej w Czytelni 'Pod Sowami' Nie 300,00 300,00
2017-10-30 2017-10-30 2018-10-30 LH.pl sp. z o.o. Instalacja i udostępnienie serwera wirtualnego Biblioteki Nie 4 380,00 4 380,00
2017-10-31 2017-10-01 2017-10-31 WSM Administracja Osiedla Zatrasie Koszty lokalu przy ul. Broniewskiego 9a (czynsz, zaliczka na c.o., wywóz odpadów) Nie 4 885,71 4 885,70
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy ul. Śmiałej 24 (opłata za energię cieplną, zimną wodę, kanalizację i wywóz odpadów) Nie 275,11 275,11
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy ul. Śmiałej 24 (opłata za energię cieplną, wodę, kanalizację, czynsz) Nie 1698,56 1698,56
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy ul. A. Mickiewicza 65 (opłata za energię cieplną, kanalizacja, woda, wywóz odpadów) Nie 345,01 345,01
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy Placu Inwalidów 3 (opłata za energię cieplną, kanalizacja, woda, wywóz odpadów) Nie 1324,11 1324,11
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Koszty użytkowania lokalu przy ul. gen. Zajączka 8 (opłata za energię cieplną i wywóz odpadów) Nie 741,23 741,23
2017-11-01 2017-11-01 2017-11-30 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Społeczny Dom Kultury Koszty użytkowania lokalu przy ul. Słowackiego 19a (czynsz najmu, opłata eksploatacyjna) Nie 5 049,34 5 049,34
2017-11-02 2017-11-01 2017-11-30 LH pl. Sp. z o.o. Serwer dedykowany Biblioteki Nie 202,95 202,95
2017-11-08 2017-11-08 2017-12-28 Marek Kassur usługi informatyczne - prace przy serwerach Nie 2 372,00 2 372,00
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-10 Anna Czekaj wykład o J. Piłsudskim dla czytelników Nie 298,00 298,00
2017-11-17 2017-11-17 2017-12-05 Agnieszka Lichacz dwa wykłady historyczno - obyczajowe dla czytelników Nie 713,00 713,00
2017-11-17 2018-01-01 2018-12-31 PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie energia elektryczna Nie 15 621,00 0,00
2017-11-21 2017-11-21 2017-11-21 Katarzyna Maniszewska spotkanie autorskie Nie 440,00 440,00
2017-12-01 2018-01-01 2018-12-31 RUCH SA dostawa prasy dla biblioteki Nie 23 346,75 0,00
2017-12-04 2017-12-04 2017-12-04 Renata Piątkowska spotkanie autorskie Nie 610,00 610,00
2017-12-06 2018-01-01 2018-12-31 Ateneum Sp. z o.o. Sp.K. stała dostawa książek do bibliotek Nie 150000,00 0,00
2017-12-27 2018-01-01 2018-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring biblioteki przy ul. Mickiewicza 65 Nie 590,40 0,00
2017-12-27 2018-01-01 2018-12-31 Ochrona Juwentus Sp. z o.o. monitoring bibliotek przy ul.. Śmiałej 24 Nie 590,40 0,00
15.01.2018 15.01.2018 15.01.2018 Anna Kłossowska spotkanie autorskie w Czytelni pod Sowami Nie 220 220
18.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Filip Leszczyński  wykład nt. spółdzielczości w II RP Nie  250  250 
 30.01.2018  30.01.2018  29.01.2020  UPC Polska Sp. z o.o.  usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet) w Czytelni Naukowej Nie 5 226,00  0
 20.02.2018  20.02.2018  20.02.2018  Anna Kłossowska  autorski wykład podróżniczy Nie  220 220
 10.03.2018  10.03.2018  10.03.2018  Danuta Stankiewicz  koncert 'Serduszko puka w rytmie cza-cza'w Czytelni pod Sowami Nie 800  800
 10.04.2018  10.04.2018  10.04.2018   Anna Kłossowska  autorski wykład ilustrowany pokazem multimedialnym Nie 220 220
 19.04.2018  23.04.2018  31.12.2018  Anna Bojarska-Urbańska  koordynowanie działalności Czytelni pod Sowami - Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Gen. Zajączka 8 Nie 24 768,00  0
 07.05.2018  07.05.2018  31.07.2018  Robert Targoński  pełnienie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nie 7 499,23  7 499,23 
 10.07.2018  10.07.2018  25.07.2018  Marek Kassur  konfiguracja routera i serwera w bibklioitece Nie 1 778,02  1 778,02 
01.08.2018 01.08.2018 31.08.2020 Orange Polska S.A. usługa Biznes Pakiet Fiber - biblioteki przy ul. Broniewskiego Nie 2 640,00 0
01.08.2018 01.08.2018 31.07.2020 Orange Polska S.A. Biznes Pakiet Office Bis - biblioteki przy ul. Śmiałej Nie 2 981,52 0
31.07.2018 01.08.2018 31.12.2018 T-konsulting Maciej Twardowski obsługa Biblioteki w zakresie wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Nie 6 150,00 0
 20.08.2018  21.08.2018  20.12.2018  Przeprowadzki Usługi Transportowe Silver Express Movers Wioletta Janina Szewczyk  przeprowadzka księgozbioru, mebli, sprzętu komputerowego oraz pozostałego wyposażenia w dwie strony w związku z remontem bibliotek Nie 6 888,00  0

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Rejestr Umów xls 124.50 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 19:01 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 19:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 19:09 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 19:10 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 19:11 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 12 listopad 2017 09:27 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 12 listopad 2017 20:26 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 12 listopad 2017 21:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudzień 2017 22:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudzień 2017 22:32 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudzień 2017 22:32 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 maj 2018 06:38 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 maj 2018 10:13 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 maj 2018 11:15 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 maj 2018 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 maj 2018 15:53 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 16:37 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 16:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 wrzesień 2018 16:58 Super User