Wstecz

Ogłoszenie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Warszawa, ul.. Słowackiego 19A

ogłasza

nabór na wolne stanowisko:

bibliotekarza (0,5 etat)

 

Raport z prac komisji rekrutacyjnej: 
Plików:
(0 głosów)
Data 2019-05-27
Wielkość pliku 57.15 KB
Pobieranie 0
Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą pobierać ten plik.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna)

 • znajomości literatury

 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • komunikatywności

 • kreatywności oraz pasji w działaniu

 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole

 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • 1/2 wymiaru czasu pracy

 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania

 • świadczenia socjalne

 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny

 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul.. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa"
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej)

 

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 29 marca 2019 roku.

 

 Informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane

 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego

 • dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji

 • aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

/-/ Małgorzata Kocot
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
08.03.2019 r.

 

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 19:54 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 20:08 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:51 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:52 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:52 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:54 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:55 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 21:58 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 10 marzec 2019 22:52 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2019 12:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 marzec 2019 09:31 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 maj 2019 21:01 robert
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 maj 2019 21:10 robert