KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W BIBLITECE PUBLICZNEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – RODO, uprzejmie informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19A,

  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, pisząc na adres email: lub na ww. adres do korespondencji,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko koordynatora MAL, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO);

  4. Administrator nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą profilowane.

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2019 09:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2019 09:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2019 09:28 Super User