Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko bibliotekarza w wymiarze 1 etat. Osoby zainteresowane pracą, proszone są o przesłanie wypełnionego Kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie do 28 czerwca br. na adres podany w poniższym ogłoszeniu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania dyplomu wyższej uczelni (ukończone studia licencjackie na jednym z kierunków – bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kulturalna)
 • znajomości literatury
 • biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • komunikatywności
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy oraz umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej i doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Mile widziane:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Ze swojej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wymiar czasu pracy – 1 etat
 • wynagrodzenie adekwatne do wykształcenia, posiadanego doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania
 • świadczenia socjalne
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny z treścią zawartą w załączniku do ogłoszenia.

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres lub adres do korespondencji Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, pl. Inwalidów 3, 01-514 Warszawa z dopiskiem „Rekrutacja” do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie musi być własnoręcznie podpisany przez kandydata,
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązane do przedstawienia przez rozpoczęciem rozmowy oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów poświadczających informacje zawarte w Kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie kwalifikacje.
 • Zebrane Kwestionariusze osoby ubiegającej się o zatrudnienie zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej zakończenia.

 Pliki do pobrania:

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Kwestionariusz osobowy

/-/ Małgorzata Kocot
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
04.06.2019 r.

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05 czerwiec 2019 09:06 robert
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 09:12 robert
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 09:13 robert
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 10:37 robert
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 18:06 robert
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2019 14:18 robert