Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Dzielnicy , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Biblioteki samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego jej funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

Podkategorie

W tym dziale publikowane są uchwały, zarządzenia, stanowiska w sprawach publicznych podjęte przez władze Naszej Instytucji.

Więcej o: Uchwały i zarządzenia