Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Dzielnicy , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Biblioteki samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego jej funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, regulaminy i instrukcje.

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13 maj 2018 15:02 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 13 maj 2018 15:03 Super User