• Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące zasad korzys­ta­nia z Bib­lioteki zna­j­dują się w reg­u­lam­i­nach
  • Skargi i wnioski czytel­nicy mogą kierować do Admin­is­tracji na adres pl. Inwalidów 3, 01514 Warszawa, drogą mailową na adres lub zgłaszać do kierown­ików poszczegól­nych bib­liotek, w sprawach szczegól­nej wagi do dyrek­tora.
    Przyj­mowanie i załatwianie spraw odbywa się w kole­jności ich wpływu.

 

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 maj 2018 08:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 maj 2018 08:09 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 maj 2018 08:13 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 maj 2018 08:13 Super User