Otwarte Warsztaty Sensytywno-Integracyjne

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
CzPS Inne
Termin
2019-10-05 15:00 - 18:00
Miejsce
Czytelnia Pod Sowami - ZAJĄCZKA 8
Telefon
572726769
E-mail

Zapraszamy na cykl otwartych 10 WARSZTATÓW SENSYTYWNO-INTEGRACYJNYCH

Odbiorcy projektu:
- młodzież od 14 roku życia (wraz z opiekunem prawnym) oraz osoby dorosłe (pow. 18 roku życia) z diagnozą Zespołu Aspergera;
­- członkowie ich rodzin, przyjaciele, sąsiedzi, wychowawcy, nauczyciele – ludzie z bliskiego środowiska;
­- osoby, które są zainteresowane tego rodzaju sensytywnym spotkaniem ze sobą i z innymi.

Celem projektu jest:
- zwiększenie poczucia integracji z samym sobą, a dzięki temu z innymi osobami, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie i/lub nawiązanie relacji oraz utworzenie sieci wzajemnego wsparcia
- docenienie oraz aktywizacja zmysłów i wrażliwości uczestników poprzez zastosowanie różnych twórczych form pracy: pedagogicznych, artystycznych (w tym muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych)

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
Prosimy o zgłoszenia na mail:
Zajęcia są bezpłatne. Uwaga! Na każdy warsztat obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zamieszkiwanie na terenie M. St. Warszawy.
Osoby z Zespołem Aspergera lub ich opiekunowie są zobowiązani do dostarczenia skanu orzeczenia na mail:
Jest możliwość wzięcia udziału w całym cyklu warsztatów lub w pojedynczych zajęciach.
Warsztaty realizowane są dzięki dofinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Miejsce i czas trwania:
22.09 (niedziela) godz. 15.00 - 18.00 - Klubokawiarnia Życie jest fajne (Ochota)
29.09 (niedziela) godz. 15.00 - 18.00 - Klubokawiarnia Życie jest fajne (Ochota)
5.10 (sobota) godz. 15:00 - 18:00 Pod Sowami Miejsce Aktywności Lokalnej w Bibliotece (Żoliborz)
12.10 (sobota) godz. 15:00 - 18:00 Pod Sowami Miejsce Aktywności Lokalnej w Bibliotece (Żoliborz)
19.10 (sobota) godz. 15:00 - 18:00 Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców (Mokotów)
26.10 (sobota) godz. 15:00 - 18:00 Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców (Mokotów)
10.11 (niedziela) godz. 15:00 - 18:00 Fundacja Metamorfozy (Śródmieście)
17.11 (niedziela) godz. 15:00 - 18:00.Fundacja Metamorfozy (Śródmieście)
23.11 (sobota) godz. 15:00 - 18.00 Klubokawiarnia Życie jest fajne (Ochota)
01.12 (niedziela) godz. 15:00 -18.00 Klubokawiarnia Życie jest fajne (Ochota)

Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: oraz numer telefonu: 609 537 807

Zajęcia za każdym razem zajęcia będą przebiegały inaczej, gdyż pracować będziemy interaktywnie, uwzględniając wkład uczestników, ich możliwości, pomysły i zaangażowanie.

RAMOWY PRZEBIEG JEDNEGO WARSZTATU:

Część I.
Zacznijmy od dźwięków. Dźwiękowe inspiracje - przelewanie wody, przesypywany piach czy ziarna ryżu, kamienie pocierane o siebie oraz inne różnorodne dźwięki. Zapraszamy uczestników do przyjęcia dogodnej dla siebie pozycji i zwrócenia uwagi na własne odczuwanie. Doświadczamy dźwięku jako drgania, które może on wywoływać. Staramy się odbierać dźwięki zmysłami. Słuchamy delikatnych dźwięków, i tych mocniejszych (np. gong). Doświadczamy oddziaływania dźwięku na fizyczność. Bawiąc się z dźwiękiem ćwiczymy uważność, jesteśmy bardziej wrażliwi na odczuwanie w ciele, pobudzamy umysł ku badaniu rzeczywistości.

Część II.
Zaprośmy ciało do wyrażania siebie w tańcu. W tej części każdy będzie mógł wyrazić siebie, bez zastanawiania się, co ktoś inny o tym może myśleć, i jak oceniać sposób jego aktywności tanecznej. Zaprosimy uczestników do zaufania ciału i pozwolenia mu na swobodne poruszanie się. Sekwencje ruchowe przerodzą się w taniec, do którego inspiracją będzie muzyka. Punktem wyjścia będzie oddech i obecność, słuchanie dźwięków i reakcji na nie ciała, osadzenie się w sobie i wrażliwość na innych poruszających się ludzi. Prowadzący trenerzy będą tańczyć będą razem z uczestnikami, inspirując ruch i kontakt, stwarzając bezpieczną atmosferę, modelując i umożliwiając wyrażanie siebie z jednoczesną uważnością na innych członków tańczącej grupy, jak też otoczenie, w którym się znajdujemy. Zanurzymy się wszyscy w swobodnej improwizacji w ruchu, tańcu, muzyce.

Część III.
Zaprośmy słowa do tworzenia własnej opowieści. Każdy ma swoją własną narrację na temat tego, czego doświadcza. Zachęcimy Uczestników do słuchania poetyckich tekstów całym sobą, a następnie do dialogu opartego na dzieleniu się indywidualnym odbiorem przekazów. Teksty poetyckie Alicji Kuczyńskiej - Kraty i Dominiki Kraty dotyczyć będą wrażliwości, odczuwania, kontaktu, bliskości, relacji międzyludzkich itd. Rozmowa oparta będzie na uwrażliwieniu Uczestników na słuchanie, i poprzez słuchanie z empatią, rozumienie innych ludzi. Wypowiedzi będą tworzyły wspólną formę wyrażania siebie poprzez dodawanie swoich myśli, refleksji, opisu odczuć do tego, co powiedzieli przedmówcy. Prowadzący będą tutaj aktywnymi moderatorami dialogu, tak, by był on wolny od ocen, krytyki, rad, pouczeń itd. W ten sposób uczestnicy doświadczą rozmowy, która buduje kontakt, daje przestrzeń na każdą inność, w której różnice współbrzmią i współgrają, łączą się w całość jak w kompozycji muzycznej, czy w tańcu.

Część IV.
Wyraźmy wdzięczność za wspólne doświadczenie. Wdzięczność jest formą docenienia wkładu każdej z osób we wspólne interakcje. Zachęcimy Uczestników do wypowiedzi (dobrowolnych), co było dla nich ważne podczas warsztatu, co jest żywe w nich po tym doświadczeniu, co ich inspiruje do zastosowania w życiu. Ważne w tej części będzie też wyrażanie podziękowań za to, co wniósł ten warsztat tak, aby to były informacje o tym, co naprawdę poruszyło uczestników - czyjś gest, ruch, działanie, uśmiech, słowo itp. Będzie możliwość wyrażania podziękowań w formie rysunków. Dla prowadzących będą to także ważne informacje, które twórczo będzie można wprowadzać w przygotowanie i przeprowadzanie kolejnych warsztatów. W ten sposób, zgodnie z powyższym opisem, każdy warsztat w tym projekcie będzie odrębnym, niepowtarzalnym wydarzeniem - z innym scenariuszem i tekstami, inną aranżacją i przebiegiem.

Prowadzące:
Alicja Kuczyńska-Krata
Mediator, trener/superwizor, terapeuta relacji. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami. Prezes Zarządu Fundacji Mediare: Dialog - Mediacja - Prawo. Wspiera strony w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, społecznych, biznesowych, w sporach cywilnych i karnych. Opracowuje i realizuje autorskie programy szkoleniowe. Prowadzi mediacje terapeutyczne oraz warsztaty dla par i osób, które chcą budować dobre i szczęśliwe związki. Współpracowała, prowadząc wykłady, seminaria i/lub ćwiczenia z mediacji, z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie, z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES). Obecnie od roku akademickiego 2017/2018 prowadzi zajęcia z mediacji rodzinnych dla studentów ścieżki coaching i mediacje na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących mediacji, rozwiązywania konfliktów, relacji międzyludzkich. Pomysłodawczyni i realizatorka projektu fundacji MEDIARE – SENSytywni.pl, w ramach którego prowadzi spotkania w duchu dialogu. Używa też w swojej pracy własnych wierszy jako narzędzia terapeutycznego. W grudniu 2018 roku wydała poetycki album edukacyjno - terapeutyczny „Obrazy poruszone słowami” poświęcony wrażliwości i jej znaczeniu w życiu człowieka.

Dominika Krata
Psycholog, trener, mediator. Uwielbia szukać w sobie i otoczeniu inspiracji do ruchu spontanicznego, tworzenia przestrzeni do jego wyrazu. Od ponad 6 lat poświęca swój wolny czas metodom pracy z ciałem/ruchem – praktykuje m.in Gaga i 5Rytmów® oraz ma przygotowanie w oparciu o szkołę Labana (ukończony kurs podstawowy i zaawansowany analizy ruchu – ‘Laban Bartenieff Movement System/LBMS/’). Od 6 lat obecna jest w życiu Dominiki uważność (ukończyła kurs Breathworks Mindfulness dla Zdrowia). Jest osobą, która pragnie się ciągle rozwijać, dlatego jest stałą bywalczynią wszelkich warsztatów ruchowych, performance, arteterapii itp. - ostatnio uczestniczyła np. w projekcie edukacyjnym "O!SWÓJ 2018" i brała udział w warsztatach teatralnych, skąd wzięła dużo inspiracji i pomysłów na dalsze działania. Na co dzień pracuje także jako terapeuta środowiskowy i trener z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu, a także wspiera cały system rodzinny w Stowarzyszeniu Terapeutów i Fundacji Scolar, gdzie z powodzeniem wprowadza elementy pracy z ciałem i ruchem w ramach terapii. Jest też koordynatorem projektu SENSytywni.pl, w ramach, którego współprowadzi spotkania tematyczne oraz warsztaty pracy z ciałem i ruchem dla dorosłych. Prowadzi również konsultacje, wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i dzieci w Centrum Kalm. Znajduje też w codzienności przestrzeń na pisanie wierszy i malowanie obrazów. Uwielbia sztukę we wszelkich jej przejawach - od zawsze jej towarzyszy, wzruszając i inspirując.

 
 

Terminy

  • 2019-10-05 15:00 - 18:00
  • 2019-10-12 15:00

Lista uczestników

 Brak uczestników