Spotkanie Autorskie Z Panem Janem Krystynem Pinowskim.

Kategoria
Wyp16 Spotkanie z autorem
Termin
2020-01-29 18:00 - 20:00
Miejsce
Wypożyczalnia nr 16 - ul. Słowackiego 19A
Telefon
228332183
E-mail
Strona WWW

29.01.2020 r. - środa godz. 18.00 – Spotkanie autorskie z Panem Janem Krystynem Pinowskim autorem książki „Z ptakami przez życie”. Są to wspomnienia znanego ornitologa-ekologa, dla którego pasja obserwowania ptaków stała się zawodem. W ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego był inicjatorem i koordynatorem badań nad rolą ptaków ziarnojadów prowadzonych w 25 krajach świata, których owocem była synteza opublikowana w Cambridge University Press i w ramach tej problematyki zorganizował trzynaście międzynarodowych sympozjów naukowych, w tym cztery w Polsce. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na ekologii ptaków, w szczególności roli ptaków w krajobrazie rolniczym oraz na epidemiologicznej roli ptaków dziko żyjących. Prowadził również badania nad ekologicznymi konsekwencjami dla środowiska i człowieka transformacji terenów rolnych w tereny zabudowy podmiejskiej.

 
 

Terminy

  • 2020-01-29 18:00 - 20:00