Formularz zgłoszeniowy (internetowy) o udostępnienie przestrzeni MAL-u

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem użytkowania Miejsca Aktywności Lokalnej (Mal-u) w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zamieszczonej na stronie internetowej: bpzoliborz.pl

Działania w ramach Mal-u nie mogą być związane z akwizycją, przedsięwzięciami marketingowymi, politycznymi, religijnymi.

Zgoda na realizację projektów przestrzeni MAL-u wyrażana jest droga mailową na podany w formularzu adres mailowy.

Pin It