Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami

Miło nam poinformować Państwa, że od maja 2018 roku w placówce Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy rozpoczął działalność MAL, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej. Miejsce to ma za zadanie wspierać lokalne pomysły, inicjatywy oraz działania kulturalne i społeczne mieszkańców Żoliborza.

Oprócz typowej działalności, jaką jest wypożyczanie książek, oprócz misji edukacji i rozpowszechniania kultury, nasza Biblioteka podjęła kolejne wyzwanie – wcielenie w życie idei otwartości na społeczność lokalną, sprzyjającą realizowaniu pomysłów, tworzeniu sąsiedzkich relacji oraz produktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez okolicznych mieszkańców.

W Wasze ręce, Drodzy Sąsiedzi, w Czytelni Pod Sowami oddaliśmy przestrzeń i sprzęt potrzebne do działań: dyskusji, warsztatów, wykładów, szkoleń, zajęć rękodzielniczych, prób chórów, teatrzyków etc. Koordynator związany z danym miejscem jest otwarty na Państwa propozycje i potrzeby związane z organizacją wydarzeń. Program i charakter udostępnianego MAL-u będzie tworzony razem z Państwem na bieżąco.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM OGÓLNYM WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI UŻYTKOWANIA MIEJSC AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W NASZEJ BIBLIOTECE.

Organizatorem Miejsc Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.


Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami
Koordynator:
ul. gen. Józefa Zajączka 8, 01-522 Warszawa
tel. 22-121-76-28, e-mail: 
f
acebook: https://www.facebook.com/PodSowamiMiejsceAktywnosciLokalnej/

Profil w serwisie miejskim "Spółdzielnia Kultury": https://www.spoldzielniakultury.waw.pl/organization/organization_profile/80

Czynne w poniedziałek i wtorek w godz. 9-16 oraz w środę, czwartek i piątek w godz. 12-19. 


 

Pin It