Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) w Bibliotece

Miło nam poinformować Państwa, że od maja 2018 roku w placówce Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy rozpoczął działalność MAL, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej. Miejsce to ma za zadanie wspierać lokalne pomysły, inicjatywy oraz działania kulturalne i społeczne mieszkańców Żoliborza.

Oprócz typowej działalności, jaką jest wypożyczanie książek, oprócz misji edukacji i rozpowszechniania kultury, nasza Biblioteka podjęła kolejne wyzwanie – wcielenie w życie idei otwartości na społeczność lokalną, sprzyjającą realizowaniu pomysłów, tworzeniu sąsiedzkich relacji oraz produktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez okolicznych mieszkańców.

W Wasze ręce, Drodzy Sąsiedzi, w Czytelni Pod Sowami oddaliśmy przestrzeń i sprzęt potrzebne do działań: dyskusji, warsztatów, wykładów, szkoleń, zajęć rękodzielniczych, prób chórów, teatrzyków etc. Koordynator związany z danym miejscem jest otwarty na Państwa propozycje i potrzeby związane z organizacją wydarzeń. Program i charakter udostępnianego MAL-u będzie tworzony razem z Państwem na bieżąco.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM OGÓLNYM WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI UŻYTKOWANIA MIEJSC AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W NASZEJ BIBLIOTECE I DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Organizatorem Miejsc Aktywności Lokalnej w placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy Żoliborz jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

MAL w Bibliotece jest miejscem otwartym na działalność społeczną i informacyjną, jest przy tym neutralny światopoglądowo i ideologicznie. Nie współorganizuje działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.MAL w siedzibie Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8

(e-mail: ; tel. 22 22 121 76 28; kom: 572 726 769)

 

Pin It