Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 25 maja 2018
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 25 maja 2018

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - RODO.

Zgodnie z RODO Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest zobowiązana zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Biblioteki Kto jest administratorem Państwa danych osobowych osobowych?


Administratorem, to jest podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z siedzibą w pod adresem 01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 19A (w dalszej części niniejszego dokumentu zwana Biblioteką).

Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest pan Maciej Twardowski adres e-mail:

 W jaki sposób Biblioteka uzyskała Państwa dane?


Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas:

  • zakładania konta czytelnika lub użytkownika Biblioteki upoważniającego do korzystania ze zgromadzonych przez nas zbiorów i świadczonych usług.
  • poprzez użytkowanie formularzy witryny internetowej Biblioteki: bpzoliborz.pl
  • poprzez zawarcie z Biblioteką umowy o świadczenie usług.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bibliotekę?


 Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie:

obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki 

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania i rejestracji uczestnictwa w organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich oraz przekazywania innych informacji bibliotecznych przez telefon lub Internet

 


 
Czy muszą nam Państwo udostępnić swoje dane osobowe?


Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika, udostępniania na miejscu i wypożyczania zbiorów oraz korzystania z komputerów bibliotecznych i Internetu

Podanie danych osobowych do rejestracji uczestników wybranych imprez i wydarzeń oraz przesyłania przez Bibliotekę spersonalizowanych informacji jest dobrowolne

Numer telefonu może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
wysyłania monitów oraz powiadomień. 

 Kategorie odbiorców danych


Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS

 Okres przechowywania danych


Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Państwem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz korzystali Państwo z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zobowiązań.

 Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.

 Państwa uprawnienia wobec Biblioteki, w zakresie przetwarzanych danych. 


 Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna że ich przetwarzanie  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Pin It

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 01:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 02:08 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 02:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 04:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 04:27 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 04:27 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 04:49 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 maj 2018 05:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 05:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 05:20 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 05:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 maj 2018 17:49 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 listopad 2018 17:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopad 2018 07:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopad 2018 07:35 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopad 2018 07:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 listopad 2018 07:38 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 luty 2019 11:04 Super User