Strona jest wczytywana Przedmiot działalności

Drukuj

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Do jej podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa klientów, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów i prowadzeni działalności informacyjnej.

Podstawowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.