Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz - nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym ku przyszłości. W dobie zalewu kultury masowej, chcemy promować wśród młodych ludzi kulturę czytelniczą. Naszym głównym zadaniem będzie wzrost czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, audiowizualnych oraz rozwijanie kompetencji w samodzielnym wyszukiwaniu informacji.

 

Pin It