Pracą Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii i oddziałów oraz Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy i Specjalista ds. komputeryzacji.

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 29 osób pełniących swe funkcje na 20 etatach merytorycznych oraz 9  osób na etatach pracowników obsługi. W strukturze wykształcenia większość pracowników merytorycznych (18) posiada wykształcenie wyższe,  2 ma wykształcenie średnie. Kadra pracowników posiada przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na obejmowanych stanowiskach. dwukrotność

Pin It