Prawo do korzystania z komputerów znajdujących się w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej przysługuje nieodpłatnie każdemu czytelnikowi zarejestrowanemu w Bibliotece.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu NhBP.
 2. Udostępnienie komputera poprzedzone jest okazaniem karty bibliotecznej i wpisem użytkownika do zeszytu odwiedzin.
 3. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 osobę przez 1 godzinę.
 4. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 5. Korzystanie z komputerów dozwolone jest przede wszystkim do celów naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych.
  1. W Internecie można przeglądać strony WWW, portale społecznościowe, sprawdzać pocztę elektroniczną, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line.
  2. Bibliotekarze na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi użytkownik samodzielnie.
  3. Wynik wyszukiwania można zapisać na płycie CD zakupionej uprzednio u bibliotekarza lub wydrukować.
  4. Użytkownik może korzystać ze zbiorów multimedialnych dostępnych w Bibliotece lub z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych.
   1. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkowników plików własnych na dysku komputera. /Zostaną one usunięte/.

Użytkownikowi zabrania się

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Używania własnych pamięci zewnętrznych i płyt CD nie zakupionych u bibliotekarza.
 3. Wykorzystywania Internetu do :
  1. przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  2. wyszukiwanie informacji o treści obrażających uczucia innych,
  3. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  4. prowadzenie działalności komercyjnej.

Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

Zasady odpłatności

 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. Za płyty CD oraz wydruki pobierane są opłaty zgodne z cennikiem opłat.

Inne potrzebne informacje znajdą Państwo w zakładce dotyczącej Regulaminu korzystania z usług NhBP

Pin It