Załącznik nr 1

Cen­nik usług

USŁUGA LICZBA CENA
Wydruk czarno-​biały 1 strona A4 0,40
Wydruk kolorowy 1 strona A4 3,00
Wydruk kolorowy 1 strona A5 1,50
Odbitki ksero­graficzne 1 strona A4 0,30
Odbitki ksero­graficzne 1 strona A3 0,16

Zwrot kosztów za materiały

MATE­RIAŁ

LICZBA CENA
płyta CD-​ROM 1 sztuka 0,80
opakowanie do płyty CD-​ROM 1 sztuka 0,40

karta

OPŁATA za wydanie DUP­LIKATU karty bibliotecznej

OPŁATA CENA LICZBA
Nor­malna 10 za 1 kartę
Ze zniżką dla emery­tów i uczniów 5 za 1 kartę
Pin It