Jeśli masz dużo wolnego czasu i chęci do pomocy innym, zostań naszym wolontariuszem. Jako wolontariusz masz szansę poznać pracę biblioteki z innej strony, uczestniczyć w imprezach kulturalnych, poznawać interesujących ludzi, a przede wszystkim uczyć się nowych umiejętności.

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania.