Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania.

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS)

Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 18 - 30 lat.

W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzież:

  • pomaga przy realizacji projektówna rzecz społeczności lokalnej, dotyczą one zagadnień: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi, ksenofobii, narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie i inne.
  • poznaje inną kulturę i język.
  • zyskuje nowe doświadczenia oraz nawiązuje międzynarodowe znajomości.

Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie stanowią zastępstwa pracy etatowej.

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy w tym m. in. program „Młodzież w działaniu”. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.


 

 

Pin It