Strona jest wczytywana Wolontariat europejski

Drukuj

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania.

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS)

Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 18 - 30 lat.

W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzież:

Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie stanowią zastępstwa pracy etatowej.

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy w tym m. in. program „Młodzież w działaniu”. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.