Jeśli masz dużo wolnego czasu i chęci do pomocy innym, zostań naszym wolontariuszem. Jako wolontariusz masz szansę poznać pracę biblioteki z innej strony, uczestniczyć w imprezach kulturalnych, poznawać interesujących ludzi, a przede wszystkim uczyć się nowych umiejętności.

Wstecz

Plakat o Wolontariacie

 Możesz również rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z innymi.
Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 13. roku życia, która dysponuje wolnym czasem, pozytywną energią i chęcią działania. Jak można zostać wolontariuszem? Wystarczy przyjść do kierownika dowolnej filii i wyrazić chęć współpracy. Gdy zostaną ustalone zadania, należy podpisać umowę „Porozumienie o współpracy”. Jeśli wolontariuszem chce zostać osoba niepełnoletnia, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Jakie są korzyści z wolontariatu? Wolontariusz ma prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o odbytym wolontariacie, które może się przydać przy ubieganiu się o miejsce w szkole czy w pracy. Inne korzyści to np. ciekawe spędzanie wolnego czasu, pomoc innym, poszerzanie zainteresowań, nowe znajomości, zdobycie doświadczenia w pracy z ludźmi.

 

Wolontariat w Bibliotece

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, oprócz działalności statutowej, czyli gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, posiada bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego czytelnika, dostrzegając pomysły lokalnego środowiska, otwiera szereg możliwości.

Biblioteka to nie tylko książki, to również użytkownicy, którzy nadają jej charakter, i to oni mają wpływ na jej ofertę i zasoby.
W 2019 roku Biblioteka dołączyła do projektu „Ochotnicy Warszawscy” skupiającego, propagującego i wspierającego wolontariat.
Daje on Bibliotece możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty, daje szansę na współtworzenie i wypełnienie misji jaką ma każda placówka w zamian za możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w Bibliotece, wykazania się, spełniania własnych pasji, podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami.
Wolontariuszem w Bibliotece może zostać, każdy kto ukończył 13 lat, dysponuje wolnym czasem i chęcią do działania.

Do jakich działań chcielibyśmy Cię zaprosić?

 • organizacja imprez kulturalnych: wystaw, konkursów, spotkań autorskich
 • organizacja i realizacja własnych projektów dla czytelników
 • prowadzenie kół zainteresowań
 • pomoc w przygotowaniu materiałów, dekoracji, rekwizytów do zajęć z dziećmi
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • tworzenie relacji fotograficznej i audiowizualnej z działalności biblioteki
 • promocja biblioteki
 • pomoc przy imprezach plenerowych
 • książka na telefon
 • nauka obsługi komputera dla seniorów
 • inne ciekawe pomysły
 • konwersatoria językowe

 

Co oferujemy w zamian:

 • możliwość nabycia doświadczenia zawodowego,
 • możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach,
 • poznanie specyfiki pracy w Bibliotece,
 • możliwość realizacji własnych pasji,
 • możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami,
 • poznanie funkcjonowania Biblioteki od środka
 • podpisanie
 • podpisanie porozumienia wolontariackiego,
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie

 

Więcej informacji o wolontariacie mogą Państwo uzyskać u koordynatora wolontariatu Pani Justyny Ambroziak
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Słowackiego 19A.
(Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16) tel. 22 833-21-83, e-mail: wolontariat @bpzoliborz.pl

 

Pin It