Spotkanie Autorskie Z Panem Janem Krystynem Pinowskim.

Wyp16 Spotkanie z autorem
Termin: środa, 29 styczeń 2020 18:00 - 20:00

Miejsce: Wypożyczalnia nr 16

29.01.2020 r. - środa godz. 18.00 – Spotkanie autorskie z Panem Janem Krystynem Pinowskim autorem książki „Z ptakami przez życie”. Są to wspomnienia znanego ornitologa-ekologa, dla którego pasja obserwowania ptaków stała się zawodem. W ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego był inicjatorem i koordynatorem badań nad rolą ptaków ziarnojadów prowadzonych w 25 krajach świata, których owocem była synteza opublikowana w Cambridge University Press i w ramach tej problematyki zorganizował trzynaście międzynarodowych sympozjów naukowych, w tym cztery w Polsce. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na ekologii ptaków, w szczególności roli ptaków w krajobrazie rolniczym oraz na epidemiologicznej roli ptaków dziko żyjących. Prowadził również badania nad ekologicznymi konsekwencjami dla środowiska i człowieka transformacji terenów rolnych w tereny zabudowy podmiejskiej.

 

Telefon
228332183
E-mail
Strona WWW
Addres
ul. Słowackiego 19A

 

Mapa


 

Terminy


  • środa, 29 styczeń 2020 18:00 - 20:00